2022 ved Sneum/Holsted Å og Kongeåen

398

2022 ved Sneum/Holsted Å og Kongeåen

Sæsonen er slut i alle Danske laksevandvandløb, en lang vinterpause på næsten 6 måneder venter nu i mørke, kun oplyst af de lamper der er tændt for at kunne binde fluer, skærpe eller udskifte kroge på spinnere/wobler eller bare at opgradere sit grej til den kommende sæson.

Afiskeri.dk
Albert B. B. Nielsen laks 63 cm. 3 kg. spin

I de to å-systemer jeg er skribent for, Sneum/Holsted Å og Kongeåen har haft en lakse og havørred sæson lidt under det normale, mens stalling og bækørred har haft en ret stor fremgang i Kongeåen, i Sneum/Holsted Å er der ingen bestand af stalling. Fantastisk hvad lune vintre og dermed ikke så mange skarv i vandløbene kan være medvirkende til, når nu de to bestande er godt på vej frem, jeg frygter hvis der skulle komme isvinter igen!!!!

Afiskeri.dk
Kristian Skopljak laks 70 cm. 4 kg. spin

Af min gennemgang af fangstrapporterne er der endnu en stor fremgang at spore, der er virkelig kommet gang i den yngre generation af lystfiskere i vores område, det er mange år siden så mange unge medlemmer har fisket og været så aktive langs åerne som det har vist sig i 2022. Som det ses på billederne i artiklen er rigtig mange af fangsterne registreret af den unge generation og flere af dem har haft et vildt år med masser af flotte fangster.

Som skrevet i artiklen fra ”Premieren” var Kongeåen igen med helt fremme med masser af laksefangster de første dage mens Sneum Å haltede gevaldigt efter. Efterfølgende faldt vandstanden i begge åer og det vilde fiskeri i Kongeåen faldt til et mere normalt leje.

Sneum Å havde det stadig svært, der kom ikke rigtigt fisk ind fra havet og dem der kom stod langt ude i å-systemet og rigtig mange stod på den forkerte side af slusen, de ville simpelthen ikke op i åen med den lave vandstand. Først hen slut juni, først juli kom der ”hul på bylden” og fangsterne blev hyppige og det gjorde også at kvoten på store laks i Sneum Å først blev opfisket i starten af september. Det er nu også meget fedt med en kvote der holder længe, ikke mindst hvis man tænker på at passe på de store blanke der trækker tidligt op.

Afiskeri.dk
William Sejrup Thomsen laks 63 cm. 2,4 kg. orm

Jesper Pedersen som ud over at være bestyrelsesmedlem i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening også er en go ven og en dygtig lystfisker havde lovet sin lille nevø, William Sejrup Thomsen en tur til åen for at prøve om han kunne fange en laks. Turen blev til Sneum Å ved ”Sammenløbet” og der blev rigget en ormestang til så William trods hans ringe højde kunne kaste prop og orm i åen. Hvordan Jesper fik guidet William afsted ned af åen skal være usagt (jeg har aldrig set Jesper med andet end flue-stangen) men pludselig var der en fisk som gik hårdt på ormen og William kunne sætte cirkelkrogen godt i munden på en super fin fisk. William fik en go fight og kunne efter nogle minutter, med hjælp fra onkel lande en flot hanlaks på 63 cm. 2,4 kg. Stor tillykke til William med hans første laks, der er nok stor sandsynlighed for det ikke bliver den sidste. – Ps. William er 6 år.

Afiskeri.dk
Maik Wardin havørred 82 cm. Sneum Å

Godt nok noget ældre men dog stadig et af vore yngre medlemmer har også været på tur til Sneum Å, Maik Wardin som blev medlem for et par år siden, har været flittig på besøg siden, selvom han ikke lige er fra nabolaget. Maik var den 28 juni taget til strækket nedstrøms Ålbækbroen, på en dag med masser af varme og en sol der skinnede fra en skyfri himmel og altså en dag hvor havørreder ikke normalt viger fra deres gemmested langt inde under udhæng af græs, siv og træer, fandt Maik og hans spinner en sjælden flot havørred på den rigtige side af 80 cm. en meget smuk hanfisk med begyndende farve og krog måtte en tur forbi krogløseren for at få sin frihed igen. Tillykke til Maik og tak for at fisken fik sin frihed igen.

Det stigende antal og udbredelse af stalling og bækørred til næsten hele Kongeåen skal også have lidt omtale, den fantastiske flotte og fredede fisk kan lige bortset fra det yderste stræk fra Vilslev til havet efterhånden fanges over alt i Kongeåen. De bedste stræk ligger fra Knagemølle til Nielsbygård.

Afiskeri.dk
Stalling på ca. 40 cm. fanget på flue af Lars Chr. Juhl

Vejen og Omegns Sportsfisker Forening (VOSF) har fiskeretten opstrøms fra Kongeåens Dambrug øst for Foldingbro, mens Sydvestjydsk Sportsfisker Forening (SSF) har fiskeretten nedstrøms. Bo O. Madsen fra Brørup og som er medlem af både VOSF og SSF har haft et forrygende år med tørfluen. Grundet en generelt varm og nedbørfattig sæson har Bo kunne finde og fange både smukke stallinger og super flotte bækørreder til langt hen på året. De første fisk som Bo fangede på tørfluen var den 20 maj og de sidste den 31 august, i alt har Bo i 2022 sæsonen fanget 47 bækørreder med den største på 44 cm. mens 48 stallinger med den største på 42 cm. har været omkring nettet. Fantastisk flot sæson til Bo men der er også brugt mange timer på det resultat.

Sæsonen 2022 i tal og under den en stor fantastisk flot Fangst kavalkade fra 2022 – Stort tilykke til alle fanger herfra.

Kongeåen:

Art (2022)                                     Fanget               Hjemtaget       Genudsat

Bækørred                                      126                         0                       126

Gedde                                            32                         6                         26

Havørred                                        90                       38                         52

Laks                                             152                       45                       107

Regnbueørred                                   4                         3                          1

Stalling                                           63                         0                        63

 

Sneum Å:

Art (2022)                                      Fanget               Hjemtaget       Genudsat

Bækørred                                      81                        0                           81

Gedde                                           18                        0                           18

Havørred                                     166                       88                          78

Laks                                            301                      109                        192

Regnbueørred                                  3                        3                            0

Stalling                                           0                         0                            0

 

Mvh.

Knæk og bræk til alle

Jens Lygum
Afiskeri.dk lokalreporter ved Sneum/holsted å og Kongeåen.

Afiskeri.dk
Albert b. b. Nielsen laks ca. 80 cm. spin
Afiskeri.dk
Brian Vejrup Pedersen laks 85 cm. 5,6 kg. spin
Afiskeri.dk
Børge Beck laks 78 cm. 4,2 kg. spin
Afiskeri.dk
Dennis Hansen laks ca. 90 cm. spin
Afiskeri.dk
Havørred 62 cm. 2,2 kg. fanget på flue af Thomas Buhl
Afiskeri.dk
Havørred 78 cm. 6,2 kg. fanget på flue af Flemming Binnerup.
Afiskeri.dk
Henning m. Pedersen laks 90 cm. 6,6 kg. orm
Afiskeri.dk
Jens Rinke laks ca. 85 cm. spin
Afiskeri.dk
Jonas Beck laks 72 cm. 4,2 kg. spin
Afiskeri.dk
Laks 80 cm. 5 kg. fanget på orm af Erik M. Pedersen
Afiskeri.dk
Laks ca. 80 cm. fanget af Lucas Strunge.
Afiskeri.dk
Malte Holm laks 73 cm. 4,4 kg. spin
Afiskeri.dk
Morten Johnsen havørred 62 cm. 2,6 kg. wobler
Afiskeri.dk
Morten Martzak laks 84 cm. 5,7 kg. flue
Afiskeri.dk
Niels Lodberg laks ca. 90 cm. spin
Afiskeri.dk
Ole M. Tambour laks ca. 80 cm. flue
Afiskeri.dk
Peter Graff havørred 77 cm. 4,8 kg. spin
Afiskeri.dk
Torben Pedersen havørred 64 cm. 3,5 kg. natflue

2022 ved Sneum/Holsted Å og Kongeåen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

2022 ved Sneum/Holsted Å og Kongeåen

Tidligere artikelSæsonen 2022 ved Gudenåen
Næste artikelTHE ORANGE MANDAL – MONTH FLY DECEMBER 2022