Mandalselvens Helte – Vetle Kjærstad

Bag denne person i dette portræt er endnu en fuldstændig inkarneret laksefisker som er født og opvokset på Hellemyr i Kristiansand, som ligger 35 min. kørsel fra Mandalselven i bil.

Vetle Kjærstad er født i 1995 og studerer nu i Trondheim, men tilbringer stort set hele sommeren i Kristiansand. Han startede med at fiske ved Mandalselven sone 4 i 2001, hvor hans far tog ham med. Det startede med orm, men fik sin første fluestang i en alder af 8 år.

Lige siden han var 10 år har han kun fisket med flue ved elven, og holder meget af at fiske de partier der er nedstrøms Hesså mod Grovan, hvor han finder naturskønne omgivelser og ro, samt til tider vældig godt fiskeri. Han er også glad for områderne ved Trygsland, Bjelland og helt øverst i sone 4 ved Kavfossen. De nye delsoner i den nedre del af sone 4 , er han også blevet utrolig glad for, da han her kan fiske i ro og mag.

Han har fisket en del i sone 3, og holder specielt af områdene ved Glemestraumen, Maddan, Finsådal og Kalvekleiv. I sone 2 har han været ved et par anledninger og trives godt på nedre Nøding og Holmegård ved høj vandføring tidligt i juni. Han trives dog bedst i sone 4, da han ikke kan lide ’’køfiskeri’’ som præger sone 3, specielt ud over sæsonen. I tillæg er der større snit vægt på fiskene længere oppe i Elven.

Den laks Vetle husker bedst beskriver han således.

Det er ikke nødvendigvis den største fisk jeg husker bedst, heller de gange jeg har lykkes at fange på vanskelige fiskeforhold. Den jeg husker bedst er den første laks jeg fik på Riffling Hitch i Mandalselven. Dette skete øverst i sone 4 ved Kavfossen på lav og varm vandføring. Dagen havde været præget af høj sol og varme, og sidst på eftermiddagen drog jeg afsted til elven, og fisket i en lille grund kulp. Jeg kastet fluen på tværs af strømmen, og den skar ind i strømkanten bag en sten, hvor vandspejlet pludselig blev brudt af en laks, som rullede i overfladen som et marsvin i det den tog fluen og kroget sig selv. Laksen var ikke stor, men det var en speciel oplevelse under vanskelige fiskeforhold.

Når spørgsmålet kommer til hvilken flue der er hans favorit flue, som jeg godt ved er et svært spørgsmål. Men Vetle´s fluevalg afhænger meget af vandstand, vejr og tid på døgnet. Min favorit flue er ikke en fryd for øjet, men jeg fokuserer mere på at de skal være tynt dresset, have bevægelse og være lang/slank, men samtidig have silhuet. Af farver bruger jeg traditionelt orange, men også en variant med pink undervinge og grøn overvinge , har han haft succes med på lav vandføring.

Vetle havde jo et helt fantastisk fiskeår i 2017 ved Mandalselven, med 7 flotte fangster hvor de 3 af dem lå i top 10 over de størst fangede. Den største blev også den laks der vejede mest i 2017. Da den var på hele 16,2 kg, som han nænsomt genudsatte. Det må have været en stor oplevelse som han var så heldig at dele med sin far ved sin side. Ham som startede det hele for ham tilbage i 2001. Selv husker jeg tydeligt den morgen jeg vågnede og så hans opslag på FB, hvor jeg hurtigt skrev tillykke til ham. Han svarede hurtigt tilbage, og jeg kunne tydeligt mærke at det havde været en fantastisk oplevelse.

Vetle´s oplevelse af udviklingen ved Mandalselven igennem tiden, er at han synes det er meget positivt at elvens nye stamme ser ud til at have etableret sig, og at fangsterne nu ser ud til at ligge på et mere stabilt niveau. Han oplever også at snit vægten på fiskene nu er højere en for nogle år siden, men at det er vanskeligt at sige hvad årsagen er til dette.

Mest af alt håber Vetle at vi kan få Mandalselven, om ikke helt op, så i hvert fald op mod bestanden elven havde før krigen. Han regner med at elvens bestand får et ”Boost” når de gamle gydeområder ved Kleveland er restaureret. Håber også den øget vandføring forbi Kleveland har gjort, at flere fisk har fundet de gode gydeområder i sone 4, som igen vil kunne give forøgelse i bestanden. Videre håber han elveeierlaget og Agder energi sammen klare at drive en elv med god vandføring og fornuftig forvaltning til fordel for laksens fremtid.

Der skal lyde en kæmpe tak til Vetle Kjærstad for at jeg har måtte lave dette portræt af ham – Michael Olsen – Afiskeri.dk

Mandalselvens Helte – Vetle Kjærstad

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

Mandalselvens Helte – Vetle Kjærstad

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Mandalselvens Helte – Vetle Kjærstad

Tidligere artikelJANUARY NO.2 – PURPLE SIMPLY – STEP BY STEP
Næste artikelJanuary month fly no.1 – Black Simply – Step by step.