5 HURTIGE TIL KARSTEN BANGSGAARD.

418

5 HURTIGE TIL KARSTEN BANGSGAARD.

Karsten Bangsgaard er manden bag to forholdvise nye fiskebøger – “Den nyudklækkede laksefisker” og hans nyeste “Laksepremieren”. Det er to bøger som jeg personligt holder utrolig meget af og læse, når jeg skal nyde en god bog. Karsten fisker ved Storå, som han også beskriver flot i de to bøger.

Hvordan begyndte dit lystfiskerliv?

Mine første oplevelser med fiskeri havde jeg sammen med min far, der tog mig med ned til Flensborg Fjord for at fiske efter ålekvabber (’kujer’ på sønderjysk). Jeg var 5 år gammel og der var altid garanti for fangst. Da jeg blev lidt ældre, fandt mine kammarater og jeg ud af, at vi boede i et lystfisker-’smørhul’ for vi kunne fiske efter stort set alt – vi fangede aborre, brasen, suder, gedder, ål, karper og senere kom også de første havørreder på land.

Hvem er den bedste lystfisker, du har fisket med?

Det er et svært spørgsmål, for hvad ligger der i ordet bedst? Jeg anser mine tre sønderjyske kammerater Jesper Moldaschl, Søren Blindbæk og Peter Christensen som yderst kompetente på hver deres område. Jesper er en fremragende fluefisker, Søren er utrolig giftig, når det drejer sig om gedder og Peter er vel en af de bedste allroundfisker jeg kender. Allerøverst står dog Ulrich Jeppesen på Fyn. Hans evner og kendskab til hvor og hvornår forskellige fiskearter, specielt i havet rundt omkring Fyn, skal fanges er unik.

Hvordan har du oplevet det at udgive dine to bøger?

Det har været lidt underligt, for jeg er ikke typen, der har lyst til at ’profilere’ mig selv, men det fik jeg at vide af mit forlag, at jeg skulle prøve på. Og det har været svært for mig. Jeg var selvfølgelig meget spændt på, hvad folk ville sige til bøgerne, men jeg prøvede at skubbe disse spekulationer i baggrunden, og bare glædes over, at jeg havde fået udgivet to bøger. Jeg har altid haft lyst til at skrive en bog, men det var ikke planlagt, at det skulle være nu. Bøgerne udsprang egentlig bare fra min lyst til at skrive om mine fisketure og pludselig var de få sider blevet til mange.

Hvilket sted holder du mest af at fiske ved og hvorfor?

Jeg holder helt klart mest af at fiske ved Storå. Den å er kommet helt ind under huden på mig. Jeg nyder at gå derude, hvor åen snor sig uberørt gennem eng og skov. Der finder jeg en ro, som jeg ikke oplever andre steder. Og når man kan krydre det med en evig spænding om, at en laks måske hugger, så bliver det ikke bedre.

Beskriv kort en god fiskedag for dig?

En god fiskedag behøver ikke nødvendigvis at foregå ved Storå, men jeg må alligevel sige, at fiskedagene ved den å er fantastiske. Og de bedste dage er, når turene er med gode venner, hvor der også bliver plads til at fiske stræk uden andre. De senere år er der også kommet nogle nye ’supergode’ fiskedage til, nemlig dem med min søn. Han er også blevet bidt af fiskeriet, og det er jo skønt at kunne dele denne hobby med ham.

Stor tak til Karsten for at måtte lave dette mini portræt af ham.

5 HURTIGE TIL KARSTEN BANGSGAARD.

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

5 HURTIGE TIL KARSTEN BANGSGAARD.

Tidligere artikelDecember month fly no.1 – BLACK MIKE – Step by step
Næste artikelYellow Magnus – Kystflue – Afiskeri.dk