5 HURTIGE TIL KLAUS FRIMOR

1122

5 HURTIGE TIL KLAUS FRIMOR

Klaus Frimor mødte jeg for første gang til en Danish Fly Festival i Kolding, og siden har vi skrevet sammen nogle gange om grej, samt haft en hyggelig snak ved Storåens bred. Han er en yderst sympatisk person, som giver sig tid til lige at få en god snak med dem han møder på sin vej.

Klaus har været et stort aktiv i fluefisker verden i rigtig mange år, dels som produkt udvikler først ved Loop, og så lige nogle få år ved guideline, for så igen at være en stor del af Loop´s udviklings team.

Man har oplevet ham på alverdens messer rundt om i verden, hvor han laver kastedemonstrationer. Men gudskelov kan du også opleve ham, når du sidder derhjemme foran computeren, for der ligger rigtig mange film klip med Klaus på Youtube. En af mine favoritter ligger på Salmon Corner platformen her på hjemmesiden, og det var da han var med i Seasons on the fly.

En overgang var han manager på Loops Lodge på Rio Gallegos/Jurassic Lake i 9 år, som gav utrolig mange fantastiske oplevelser.

Idag guider han på Island, samt er medejer og står for planlægningen af en steelhead operation i USA.

Fortæl om hvordan dit fluefiskeri startede, og hvad var netop det der gjorde at det blev fluefiskeriet?

Startede med at fiske skaller i en lokal sø ved familiens sommerhus i Agger da jeg var omkring 8-9 år. Derefter udviklede det sig så småt, i de følgende år, til også at indgå i jagten på såvel ørreder som gedder. I start 80’erne, hvor havørred fiskeriet i Limfjorden havde sin opblomstring blev fluen også brugt på kysten.

Man kan egentlig sige at det ikke var fluestangen der afgjorde mit ”ultimative” skift til ren fluefisker, men der imod spinnestangen. Efter at have landet en 5-6 kg havørred i Karup Å i starten af 90’erne, satte jeg mig ned og ”ærgede” mig over, at jeg ikke havde fanget den på flue…. Så slog tanken mig, at det jo faktisk var nødvendigt at fiske mere med flue. Derefter blev det kun fluestangen der kom med på tur.

Hvilken fiskeoplevelse har sat sig mest i din hukommelse og fortæl gerne hvorfor og hvordan du tænker tilbage på den?

Nu har jeg måske nok været så privilegeret gennem mit ”lystfiskerliv” at have haft mulighed for at fiske de mest fantastiske steder over det meste af verden. Det vil ikke være nemt at trække én enkelt oplevelse ud af stakken, og sige dette var den mest fantastiske.

Nogle af de mest spektakulære oplevelser har der imod været dem, hvor enten situationen har betydet at kunne dele oplevelser i verden med venner, eller hvor fiskeriet har betydet nye venskaber.

Hvad indeholder et godt fluefiske setup for dig og ud dyb gerne hvad du vægter højt i dit valg af setup ?

At skulle forklare et godt ”setup” er ikke nogen nem opgave? Men grundlæggende forsøger jeg anvende stænger og liner der gør fiskeriet så nemt som muligt. Der findes ingen grund til at besværliggøre ens hobby mere end højest nødvendigt. Samtidigt er det vigtigt at jeg med grejet, ikke skal anvende mere energi end højest nødvendigt. Det kan lyde lidt langhåret, men egentlig er det blot, at en stang kaster bedst med én bestemt vægt (afhængigt af længden) som igen er afhængigt af hvor hurtigt/meget du bevæger dig.

Kan du finde den vægt som tillader dig at bevæge dig mindst muligt, så har man et fint setup.

Noget jeg ikke synes er fint, er når man ”tvinges” ud i at øge linevægten fordi stænger er så stive at dette bliver nødvendigt for overhovedet at kunne bøje dem.

Hvilken fluetype og flue holder du meget af og fiske med, samt hvilke egenskaber skal en flue ha for at du fisker med den?

At skulle nævne en favorit fluetype, er ikke så nemt. Men jeg forsøger at fiske så tæt på overfladen i det meste af mit fiskeri som det er muligt. Jeg er velvidende om at det ikke altid er det mest givende i antallet af fisk, men for MIG personligt, er det en stor tilfredsstillelse at kunne se når fisken tager fluen.

Jeg ved at man under laksefiskeriet i Danmark oftest fisker hurtigt synkende liner, fint nok med det, og jo jeg nyder da en forårsdag ved de vestvendte åer, hvis mine mange udlandsrejser tillader det (2018 bød på ÈN dag), men det bliver aldrig helt det samme, ikke at kunne se en laks tage fluen et par centimeter under overfladen, eller helt på overfladen.

Beskriv en god fiskedag for dig ?

En god fiskedag for mig indbefatter ikke nødvendigvis fisk i nettet til mig selv, men at kunne dele oplevelser med gode venner, er af langt større betydning. Jeg vil da gerne fange en fisk, sådan skal det ikke forstås, men eftersom det for nogle er blevet så vigtigt, at skulle fange så mange som muligt (og måske også lidt flere end i virkeligheden) for at fremstå som en ”sand ekspert”, så er mit fiskeri blevet langt mere ”en privat sag”, omend jeg da deler en fisk på de socialemedier i ny og næ.

En god dag, er også en dag hvor man i ro og fred kan fiske, nyde naturen og ikke mindst selv bestemme tempoet. Eftersom fiskepresset stiger, specielt på vore laksevande, kan netop denne ”luxus” være svær at finde, og derfor også sjældent jeg, andet end som en socialbegivenhed, bevæger mig ud til lakse-premiæren i det vest-jyske.

Eftersom jeg næsten ”altid” er på arbejde når jeg fisker, enten med nye line projekter, nye stænger, eller begge dele, så er en fantastisk dag, når jeg endeligt kan erklære mig tilfreds med et nyt produkt.

Der skal lyde en kæmpe tak til Klaus Frimor, for at jeg har måtte lave dette mini portræt af ham, og han ønskes knæk og bræk herfra 

Michael Olsen – Afiskeri.dk

 

5 HURTIGE TIL KLAUS FRIMOR

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

5 HURTIGE TIL KLAUS FRIMOR

 

Tidligere artikelJUNIORERNE I VIDÅ SPORTSFISKERFORENINGEN
Næste artikelSTRAUMBERGAN – SONE 4. – Mandalselven – Afiskeri.dk