5 HURTIGE TIL LAURA LYKKE MATHIASEN

1078

5 HURTIGE TIL LAURA LYKKE MATHIASEN

Laura Lykke Mathiasen har i foråret 2018 uddannet sig til kasteinstruktør, og den 8 juni bestod hun prøven og blev certificeret FFI to-hånds kasteinstruktør.

Samtidig er hun ambassadør ved Geoff Andersen og Zpey.

1. Hvordan startede dit fluefiskeri?

De første personer jeg tænker på er Kaj Kirkeby og Steen Ellemose – to meget kloge og erfarne herrer, som lærte mig det smukke ved fluefiskeriet og hvor mange facetter det indeholder. De lærte mig de basale trin ved fluekastet og det var også dem, der lærte mig at binde tørfluer for flere år tilbage. Så kære Kaj og Steen, hvis I læser dette, skal I have TAK for at vise mig vejen ind i fluefiskeriets verden. Jeg hænger fast endnu

2. Hvem er den bedste fluefisker du har fisket med?

Jeg kender utroligt mange kompetente og dygtige fiskere, så at skulle sige hvem der er den bedste hverken kan, eller vil jeg svare på. Hver person har sine kompetencer og erfaringer, som jeg har meget stor respekt for. Det fantastiske ved fiskeriet er, at man aldrig bliver den klogeste. Der er, ifølge mig, altid noget nyt man kan lære og noget, man kan blive bedre til.

3. Hvilken fluetype holder du mest af og binde?

Jeg holder mest af at binde fluer til lakse- og tørfluefiskeri, da det er det fiskeri, jeg holder mest af at dyrke. Jeg synes der er noget helt særligt ved, at binde en flue, og måske være heldig, at fange noget på den…

4. Hvor er dit favorit sted at fluefiske?

Jeg er generelt helt tosset med at fiske i de danske åer, men også i udlandet. Hvert sted har sin charme, og jeg elsker at udforske nye steder.

5. Beskriv kort en god fiskedag?

En god fiskedag for mig er klart bare at komme afsted. Natur og frisk luft gør noget for mig, som jeg ikke kan opnå andre steder. Min tid ved fiskevandet er uvurderlig og jeg nyder det hver eneste gang jeg er afsted

KNÆK OG BRÆK

LAURA LYKKE MATHIASEN

5 HURTIGE TIL LAURA LYKKE MATHIASEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

5 HURTIGE TIL LAURA LYKKE MATHIASEN

Tidligere artikelREVIVEX- NEM OG HURTIG IMPRÆGNERING.
Næste artikelCLARET REDHEAD – KYSTFLUE.