5 HURTIGE TIL LEIF CHRISTENSEN.

457

5 HURTIGE TIL LEIF CHRISTENSEN.

Leif Christensen vandt DM i 2 hånds fluekast i 2018. Men det er ikke første gang han har stået øverst på sejrs podiet ved DM. Foruden i 2018 har han vundet en hånds 2 gange og 3 andre gange i 2 hånds.

Ved VM i fluekast er hans bedste placering en 5. plads i trout distance (helline #5).

Du vil kunne møde denne yderst flinke fluefisker ved Mandalelvens bred, Skjern å, Storåen samt på kysten.

1. Hvordan begyndte dit fluefiskeri ?
Mit fluefiskeri startede i 1996 hvor jeg i forbindelse med et abonoment på et fiskeblad (tror det var fisk og Fri) modtog en fluestang og hjul som gave. Der gik dog noget tid inden jeg rigtig kom igang og først efter at have set en kaste video med Woppwopp manden, som min kone kalder ham (Mel Kriger) fik jeg lidt styr på teknikken.

2. Hvem er den bedste fluefisker du har fisket med ?
Uha den er svær, for hvem er den bedste?? Nogle gange er lokalkendskab og brugt tid ved fiskevandet afgørende for hvor meget man fanger.
Men hvis jeg skal nævne en, så vil jeg pege på en udlænding. Sjovt nok har jeg ikke set ham fange en fisk og kun fisket med ham i kort tid, men at han kan fange fisk er man ikke i tvivl om når man læser fangst raporterne fra Mandalselven. At han så også har været verdensmester i fluekast og en rigtig hyggelig fyr som gerne deler sin viden, det hjælper også lidt. Så det må være Mikael Blomberg fra Norge og så undgår jeg måske også ballade fra nogle af dem jeg fisker mest sammen med herhjemme.

3. Hvilken fluetype holder du mest af at binde?
Jeg holder mest af at binde kystfluer. Finder gerne et kendt mønster og giver det så mit personlige præg.

4. Hvor er dit favorit sted at fluefiske?
Djurslands kyster

5. Beskriv kort en god fiskedag?
En god fiskedag er en dag med godt selskab, humor, hygge, så er fisk og smalle linebuer ikke alt afgørende.

Knæk og bræk
Hilsen Leif Christensen

5 HURTIGE TIL LEIF CHRISTENSEN.

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

5 HURTIGE TIL LEIF CHRISTENSEN.

Tidligere artikelNEM RENGØRING AF KORKEN PÅ FLUESTANGEN – AF CLAUS SKELDAL.
Næste artikelRED SNIPER – FLUE TIL SKJERN Å – AFISKERI.DK