5 HURTIGE TIL NIELS VESTERGAARD

396

5 HURTIGE TIL NIELS VESTERGAARD

I de mange år hvor jeg har været passioneret lystfisker, er alle Niels Vestergaard´s film blevet set, og det er ret mange skulle jeg lige hilse at sige. Det har været en kæmpe fornøjelse hver gang når en af blev set.

For mange år siden fik jeg et samarbejde med Niels Vestergaard og Wideopen, og jeg mærkede fra første mail, at her var en virkelig flink og hjælpsom mand som virkelig var passioneret om det han lavede. Hver gang man skrev til ham kom der hurtigt et svar fra ham, det er virkelig noget jeg sætter meget højt.

Herunder kan du læse 5 hurtige til Niels Vestergaard – God fornøjelse.

  1. hvordan startede dit lystfiskeri og hvorfor blev det lige dette?

Jeg startede som 10-12 årig med nogle venner.

Først var det noget socialt man oplevede sammen men da jeg blev 15-6 år blev jeg helt bidt af lystfiskeri, og har siden fisket mange forskellige metoder.

Jeg fisker stadig meget ofte, og så er det næsten altid med flue på kysten.

  1. Hvordan har det været at skabe wideopen, og være den der fik lystfiskeri på film, i de mange forskellige grene af fiskeriet du har dækket?

Som 19-20 årig startede jeg med en kammerat med at lave det der dengang i 1976 hed smalfilm. Vi lavede fiskefilm som blev vist i foreninger over det meste af landet. Senere tog jeg en uddannelse som fotograf hvor jeg også lidt mere professionelt lærte en del om videoproduktion. Det var derfor ret naturligt for mig at starte eget videoproduktionsselskab og det blev muligt i år 2000.

  1. Havørredens Hemmelighed var banebrydende, hvordan mærkede du den succes I fik skabt?

Havørredens Hemmeligheder var banebrydende da de udkom i 2007, ikke mindst på grund af undervandsoptagelserne. Men det var ikke planlagt sådan, det var noget som skete undervejs ved at prøve sig frem med nye kamerateknikker. Men det tog næsten 3 år at optage de to første afsnit så det var dejligt at de blev en succes – både herhjemme, men også i Norge, Sverige og Tyskland.

  1. Laks 1 og 2 samt Laksefiskeskolen er 3 af mine favoritter hvordan var det at optage med Jan Daugaard og på Island med dens natur og den dygtige laksefisker Nils Folmer Jørgensen?

Jeg har kendt Jan Daugaard i mange år, og han er en god ven og en meget stor personlighed. Han er også en forbandet dygtig fluefisker. I dag er Fluefiskeskolen i Stjørdal overtaget af hans søn Patrik Daugaard: http://danofly.se

Island er helt fantastisk men meget svær at filme på grund af det meget skiftende vejr. Regn og videokameraer er ikke en god kombination.

Men det var en stor oplevelse at se Nils Jørgensens tilgang til laksefiskeriet. Han er meget dygtig og en meget behagelig person.

  1. Beskriv en god fiskedag for dig og uddyb det gerne.

For mig er fluefiskeri på kysten en type fiskeri jeg har dyrket i mange år, og da jeg ikke har langt til kysten, så er jeg ude at fiske måske et par gange om ugen.

Efterhånden betyder fangsterne ikke så meget, men jeg prøver altid at optimere mit fiskeri, ved at søge de bedste pladser i situationen – vind, vejr, vandstand. Når alt lykkes og man fanger en god havørred, så er det helt perfekt for mig.

Der skal lyde en kæmpe tak til Niels Vestergaard, for at det har kunnet lade sig gøre at lave dette mini portræt med ham.

På wideopen.dk kan du finde alle Niels Vestergaards film. De kan købes eller lejes som Video-on-Demand.

Det bliver spændende at se hvilke nye film han kommer med i fremtiden, og jeg vil glæde mig til at skulle se dem. Michael Olsen – Afiskeri.dk

 

 

 

 

 

 

5 HURTIGE TIL NIELS VESTERGAARD

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

5 HURTIGE TIL NIELS VESTERGAARD

Tidligere artikelMONTH FLY SEPTEMBER – GREEN HIGHLANDER – AFISKERI.DK
Næste artikelNYT FRA DEN DEJLIGE MANDALSELV