AUTUMN MAGNUS – KYSTFLUE – AFISKERI.DK

900

Autumn Magnus

Antumn Magnus er en af de fluer jeg holder meget af i mit efterårsfiskeri, og mange der har fået en flue af mig i ny og næ har fanget på den.

Men fluen stammer tilbage fra en kystfisker ved navn Bjørn Biedenweg fra Åbenraa området, som bandt den til sit efterårsfiskeri, med det udgangspunkt at han ønskede en flue med lidt mere iøjnefaldende farver, når den blev hjemtaget.

Herunder kan du se hvordan den bindes i en step by step, og under den ligger bindemønsteret til den.

FØRST SÆTTES KUGLEKÆDEØJNENE PÅ UNDERSIDEN AF KROGEN, SÅ DEN IKKE VENDER RUNDT VED AFFISKNINGEN. DERNÆST INDBINDES HALEN OG HUSK DEN SKAL TAPERES
DUBBINGEN INDBINDES OG BØRSTES UD
KROPSHACKLET TØRNES BADGER FJEREN SÅ DEN FÅR DET LOOK SOM PÅ BILLEDET
SIDSTE STEP INDEN FLUEN ER FÆRDIG. TØRN ET SORT FRONTHACKLE 2-3 OMGANGE OG SÅ LAVES HOVEDET MED DET SAMME DUBBING, SOM DU BRUGTE TIL KROPPEN.

Autumn Magnus bindemønster:

Autumn Magnus

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Autumn Magnus

Tidligere artikelMandalselv opdatering d.2.8.20
Næste artikelMidtvejsevalueringen ved Mandalselven 2020