Årets hidtil største laks i Danmark – Skjern å – Afiskeri.dk

1181

Årets hidtil største laks i Danmark

Det er så glædeligt når der tikker messenger besked ind fra Claus Skeldal. Idag var det også med opringning om en kæmpe laks der var blevet fanget ved Skjern å.

Steen Bork Larsen var taget på Skjernådalens vand i nærheden af stykket der kaldes Pensionisten. Efter en fantastisk fight på ca.40 minutter kan han lande sin drømmelaks på 18,8 kg og 121 cm!

Claus melder også at åen ikke har kunnet mærke særlig meget til det regn der kom i weekenden, og at åen stadigvæk er meget klar i sigtbarhed. Vantemperaturen har også fået et nyk op af siden d.25.april og ligger lige omkring 12.5 grad midt på eftermiddagen. Chancerne er bedst tidlig morgen og indtil før middag, og så igen ved aftens tid. Det er sommerfluerne der allerede nu skal tages i brug og line valg ligger på s2/s3/s4 alt efter hvor du fisker.

Herunder kan du se billeder af fanger og den fantastisk flotte laks med havlus, som blev vejet ved Laksenshus.

Årets hidtil største laks i Danmark

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Årets hidtil største laks i Danmark

Tidligere artikelFLOT VIDEO OM FISKEREGLERNE 2019 VED SKJERN Å
Næste artikelNick fik drømmelaks ved Skjern å igår – Afiskeri.dk