Ændring på lokalreporter dækningen for Storå i 2020

262

Ændring på lokalreporter dækningen for Storå

Frank Thornild har af arbejdsmæssige årsager ikke den fornødne tid til at være lokalreporter ved Afiskeri.dk, som han gerne vil i 2020. Derfor har jeg i nogle måneder været igang med at finde en erstatning for Frank.

Frank har været en kæmpe gevinst for Afiskeri.dk, og takket være ham er Storå platformen kommet op på det fantastiske niv. som laksefisker er utrolig glade for.

Takket være hjælp fra Frank lykkes det mig ret hurtigt at finde den nye Lokalreporter til 2020. Det bliver Allan Aarø Bjerre Jensen som er født og opvokset langs storåen. I 2019 er det mening Frank vil sætte Allan ind i opgaven, så han er 100 % er klar til at overtage roret fra Frank.

Jeg vil sidst på året komme med en tak til Frank og et tilbageblik på hans tid på Afiskeri.dk. Nu vil jeg glæde mig over at Frank er her i hele 2019, sammen med Allan som er den helt rigtig erstatning. En yderst flink mand helt nede på jorden, og ser meget frem at have ham med på holdet.

Et stort velkommen til Allan på Team Afiskeri.dk.

Ændring på lokalreporter dækningen for Storå

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Ændring på lokalreporter dækningen for Storå