Nyt fra Lars om Simested Å:

Slut på sæsonen

Man sidder altid med lidt blandede følelser d. 1. november. Pludselig er det hele forbi …, og alligevel begynder nye drømme at spire frem. Næste sæson bliver sikkert endnu bedre, ikke! Til den tid får man garanteret kroget den store, blanke, der viklede sig ind i vandstjernerne og slog sig løs i år. Eller man får lov til at hilse på et par massive bækørreder under majfluefiskeriet med det lette grej i forsommeren. Eller man genoplever den smukke isfugl, når den napper småfisk på sandet under pilekrattet nedstrøms Egebroen.

Man hører nattergalen give koncert, mens engen lyser gult af blomstrende engblommer, ser duehøgen få unger på vingerne, råen sætte lam, og oplever suset, når pragtvandnymferne sværmer over dueurten ved Frydenlundstykket. Der er så meget at glæde sig til – og glædes over.

For det har jo været en rigtig fin sæson …, den vi forlader. Den var måske nok lidt sløv til at komme i gang, for vi skulle helt hen til 5. maj, før den første (officielle) fangstrapport tikkede ind. Til gengæld fulgte der ikke så få i kølvandet, og når regnebrættet gøres op, er der indrapporteret ikke mindre end 28 fisk over fire kilo. Sæsonens største lod sig lokke af Hans Henrik Mondrup Petersens wobler d. 19. august. En virkelig massiv bamse på 86 cm og hele 8,2 kilo.

Og der blev taget flere fisk omkring 7 kilo hen over sommeren, så på godt jysk har det slet ikke været så ring’ endda.

Nu venter vi så på, at gydefiskene kommer i gang på grusbankerne rundt omkring. Der er sket en del på vandplejeområdet i denne sæson også, så det bliver spændende at følge. Det nye projekt ved Abildvad blev færdiggjort, og her har der allerede vist sig adskillige fisk omkring bankerne. Og forrige weekend var en god håndfuld flittige lystfiskere på brøndkarsehøst i Skinderup Bæk, så bankerne her også er parate til at blive brugt hen over vinteren. Jeg var på en lille søndagsudflugt til bækken i dag, og det var en herlig oplevelse.

Den har allerede renset sig selv op, så der nu er fuld knald på strømmen, vandet er spritklart og gydebankerne lyser ligefrem op af nyvasket grus. Isfuglen holdt til på det yderste stykke, og vandstæren havde også fundet vej. Der var vårfluer i vegetationen, og der stod halvårsfisk fremme på sandet flere steder, så vi kan vist roligt have gode forventninger til dette vandløb i fremtiden.