Aften opdatering om Mandalselven d.29.7 – af Michael Olsen

  347

  Aften opdatering om Mandalselven d.29.7

  Efter 3 fantastiske ugers sommerferie er jeg nu klar igen til, at bringe opdateringer fra Mandalselven. Den seneste uge har budt på mange forskellige ting, der meldes fortsat om mange laks i elven. Det har dog været meget svært i denne uge at få dem til at hugge, og på nuværende tidspunkt kan det ikke siges 100 %, om regnen igår har fået laks på finnerne, så de vil hugge mere end det har været tilfældet i løbet af ugen.

  Sone 3 som er den af de 4 soner , der bliver fisket af flest har haft okay fangster. Men slet ikke i den mængde som sidste år, hvor der i uge 30 blev fanget dobbelt så mange antal kilo. og næste dobbelt så mange i antal.

  Sone 4 har haft en uge med ret så mange fangster, flest i delsonerne. Men det tegner godt for Sone 4, og hvis regnen igår har givet lidt nyt vand til elva så skal det nok blive en fin næste uge i denne sone. Kan se man idag har kørt lidt mere vand ud i elven en vanligt, så det kunne godt tyde på at det har haft god indflydelse. For der er idag fanget en del laks ved elven.

  Mandag og tirsdag er der meldt regn, så der er yderlig chancer for at dette kan flytte lidt rundt på det, og få laks til at hugge, plus at der kan komme friske laks op i elven. Derfor kunne næste uge godt gå hen, og bliver ganske god for de laksefisker der er ved elven. Ser personligt meget frem til at følge Juniorne fra BSF, som tager afsted imorgen tidlig. Stort knæk og bræk herfra til dem alle.

  En af storfangerne i Sone 4 Vetle Breilid fik søndag i uge 29 en rigtig fin laks på 7.1 kg og 93 cm. Stort tillykke herfra, og se billedet herunder.

  Aften opdatering om Mandalselven d.29.7

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

   

  Aften opdatering om Mandalselven d.29.7

  Tidligere artikelMidtvejs evaluering 2018 – Mid-season evaluation 2018
  Næste artikelJunior med flot fangst i Sone 4 ved Mandalselven