ALLAN FANGER ÅRETS FØRSTE LAKS

249

ALLAN FANGER ÅRETS FØRSTE LAKS

Afiskeri.dk´s lokalreporter Allan Aarø Bjerre Jensen fik idag laks på land, læs herunder hans beretning:

Så lykkedes det endelig! Efter et utal af nul-ture, tabte fisk og svære forhold kom der endelig noget vand i åen og lidt flere grader på termometeret! Alt sammen noget der pustede til gløderne under den faldende laksefeber og fik tankerne tilbage på sporet. Vandstanden var fortsat høj, så tankerne om hvordan fiskeriet kunne gennemføres mest effektivt var mange. For et par år siden udviklede jeg en tunet skumbille dresset med craftfure til lignende forhold. Tanken var af fiske den som spinflue, og opdriften fra skummet skulle så sikre en pirrende gang let hævet over bunden. Den gang mistede jeg en rigtig god laks og landede en havørrede under nærmest umulige forhold. Derfor faldt valget på sammme metode, og aftenen igår gik med at fabrikerer et par ekstra eksemplarer. Vel ankommet ved åen, tog det par forsøg inden vægten på synker var tilpasset, men allerede på den første gode standplads var der bud efter fluen. En forholdsvis udramatisk fight fulgte efter og jeg kunne lande en fin lille laks med friske lus på 80cm og 4,8kg. Dejligt!!

ALLAN AARØ BJERRE JENSEN - AFISKERI.DK LAKS FRA STORÅEN

Knæk og bræk – Allan Aarø Bjerre Jensen

ALLAN FANGER ÅRETS FØRSTE LAKS

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å, Vidå og Brede å

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å, Vidå and Brede å

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

ALLAN FANGER ÅRETS FØRSTE LAKS

Tidligere artikelOpdatering fra Vidå 26-5-2021
Næste artikelOPTAKT TIL SÆSONEN 2021 VED MANDALSELVEN