ANMELDELSE AF BOGEN – MYTEN JYDE-SIMON

366

ANMELDELSE AF BOGEN – MYTEN JYDE-SIMON

Hvem var Jyde-Simon?

Personligt ved jeg det ikke, jeg havde aldrig hørt om ham, før en dag for nogle år siden. Hvor jeg var til fluebinding ved Nordicanglers. Da var der en som havde en smart vinge klemme i metal, som han kaldte Jyde-Simon. Jeg var meget begejstret over dette lille stykke værktøj, og efterlyste den på min facebook profil.

Glædeligt var det at jeg ret hurtigt fik en besked fra Jan Sinding Sørensen, at han havde en jeg godt måtte få. Det er nu er meget vigtigt stykke værktøj i min fluebinding, og den passes meget på så den ikke går i stykker.

I bogen kommer du ret tæt på at vide hvem Jyde-Simon var , og hvordan han voksede op og hvad han lavede af spændende ting helt frem til sin død. For han var en meget aktiv lystfisker og fluebinder.

Meget kendt var han i gamle dage i Aalestrup lystfiskerforening, hvor han var et aktivt medlem, som sammen med den kendte Dyrlæge Preben Torp og nogle andre havde en lille fluebinder klub. Her blev der bundet alverdens fluer.

Bogen inderholder også alle de fluemønter med billede af næsten alle de fluer som Jyde-Simon fik bundet igennem sit liv. Så er du til fjer fluer, er der til rigtig mange vinter aftner.

Efter at have læst bogen er mit indtryk, at Jyde-Simon var en ener som gik sine helt egne veje. Fiskede og bandt fluer på sin helt egen måde.

Det er Jyde-Simon´s søn Kurt D. Sørensen som har fået denne bog udgivet, og hans fortjeneste, at man nu kan læse om Myten – Jyde-Simon.

ANMELDELSE AF BOGEN – MYTEN JYDE-SIMON

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

ANMELDELSE AF BOGEN – MYTEN JYDE-SIMON

OVERBLIK OVER ANMELDELSER
Helhed
Tidligere artikelHornbækdræberen – Kystflue – Afiskeri.dk
Næste artikelNyt fra Mandalselven d.24-7-20
anmeldelse-af-bogen-myten-jyde-simonANMELDELSE AF BOGEN - MYTEN JYDE-SIMON Hvem var Jyde-Simon? Personligt ved jeg det ikke, jeg havde aldrig hørt om ham, før en dag for nogle år siden. Hvor jeg var til fluebinding ved Nordicanglers. Da var der en som havde en smart vinge klemme i metal,...