DEN NYUDKLÆKKEDE LAKSEFISKER

278

DEN NYUDKLÆKKEDE LAKSEFISKER

Dette er Karsten Bangsgaard´s første bog om sit fiskeri ved Storå.

Efter at have læst og anmeldt hans nyeste bog ”Laksepremieren”, var min forventninger til denne bog meget høj.

Denne bog har en meget høj indlevelse, passion ,magi, kvalitet og utrolig god måde bliver emnet, om hvordan det er at være helt grøn laksefisker beskrevet fantastisk flot.

Du bliver i denne bog passager i hvordan et lakseår i 2016 ved Storå går, i med og modgang og hvilke tanker forfatteren har sig igennem året ved åen.

Helt unikt sætter Karsten Bangsgaard ord på mange af de oplevelser, man som laksefisker har sig igennem en helt sæson, og det gøres på den bedste samt mest raffineret måde. Idet det ofte er meget svært og udtryk sig helt præcist, om hvad det er der får os laksefisker til igen og igen, at tag ud og fiske efter denne ædle fisk.

Har man først prøvet det engang, at fange en laks så er man ramt af lakseparasitten for livet. Man vil opleve den følelse igen og igen. Denne følelse beskriver Karsten på bedste vis, og man sidder helt fordybet i den, og æder hans ord hvert og et med en sådan glæde, at man bliver meget tilfreds i sit stille sind.

Som nyudklækkede laksefisker må jeg virkelig tag hatten af for hans evner til på første år, at fange så mange laks. Det er ikke mange der kan skrive 14 laks på cv’et det første år, og det bevidner om at denne mand er skabt af noget helt specielt. Som han skriver kræver det flid og tålmodighed, og det må man da klart sige han besidder, med de evner til at fange så mange laks det første år. Bliver da utrolig spændende og følge ham de kommende år, for der er helt sikkert skabt en ny dygtig laksefisker i ham.I 2017 fik han flot 10 laks på kontoen, så det tegner godt for denne nyudklækkede laksefisker.

Til premieren 2018 kan jeg se at hans ønske om at fange en premierer laks gik i opfyldelse, og herfra skal der lyde et stort tillykke.

Derfor kan jeg også kun varmt anbefale denne bog, og giver også denne 5 ud af 5 fisk, som er det højeste man kan opnå på Afiskeri.dk´s anmelder side.

DEN NYUDKLÆKKEDE LAKSEFISKER

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

DEN NYUDKLÆKKEDE LAKSEFISKER