APRIL I VIDÅ 2023

96

APRIL I VIDÅ 2023

Grønå ved Jejsing

Efter den hektiske premieredag, der i år faldt på en søndag, faldt fisketrykket langs Vidåens vande betydeligt i de følgende uger. Arbejdet kaldte for de fleste, og de relativt få fiskere, der stadig færdedes langs åløbene, bragte ikke de helt store fangster for dagen. Kun enkelte laks er registreret på hjemmesiden i sidste halvdel af april tillige med en del bækørreder, rimter og pæne gedder. Det relativt kølige vejr med solskin, vind fra NV og blå himmel har sikkert holdt flere inden døre, men modsat havørreder, kan laks godt fanges midt på dagen til akkompagnement af lærkesang under en blå himmel.

Afiskeri.dk´s Lokalreporter Jens Chr. Lund med sin flotte laks

Dette oplevede jeg selv lørdag d. 22. april. Efter en kort indkøbstur til Tyskland, stoppede jeg på hjemvejen ved Sæd bro ved titiden om formiddagen. Efter lidt snak med en anden lystfisker, gik jeg ud til det første sving nedstrøms broen, og efter bare ca. 10 minutters fiskeri faldt hugget på min kondomspinner. Derefter fulgte en spændende kamp med en laks, der efter lidt tumult i starten og et par lange udløb blev mere medgørlig og stillede sig roligt midt i åen foran mig. Efter endnu fem minutters pres begyndte laksen at vise træthedstegn og kom så tæt på mig at jeg med strømmens hjælp kunne nette den bagfra uden problemer. Laksen målte 97 cm og vægten sagde 7,75 kg. Dagen før havde jeg mistet en laks på samme størrelse næsten på samme sted, så jeg følte virkelig, at min lykkestjerne havde stået mig bi.

I skrivende stund har vi taget hul på maj, årets skønneste måned. Fangsterne har indtil nu været beskedne, men statistisk set bliver der altid fanget pænt med fisk i maj i vidåsystemet. Lad os håbe, det også holder stik i år.

Knæk & Bræk

Jens Chr. Lund – Lokalreporter for Afiskeri.dk ved Vidå

APRIL I VIDÅ 2023

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

APRIL I VIDÅ 2023

Tidligere artikelApril i Gudenåen 2023
Næste artikelGår Mandalselven amok i 2023??