Efter at have læst Andrew Bett`s bog ”The barometric Breaktrough”, som er en yderst interessant bog at læse, besluttede jeg mig for at skrive denne artikel om emnet. I min artikel vil der være stof fra bogen og en beskrivelse af emnet.

Barometer trykket kaldes også for lufttryk/atmosfæriske tryk.

1 L luft har en vægt på ca. 1 gram

En søjle af luft på 10 m høj og overfladeareal 1cm² skaber et tryk på 1g/cm² som er ca.1 millibar. En masse på 1 g luft har en kraft, som skaber et tryk på 1 bar ved havoverfladen.

Hvor vil jeg så hen med dette? Jo har du ikke gået ved din elv eller å og tænkt hvorfor hugger laksen ikke i dag, og du præsenterer den ene flotte flue efter den anden.

Vejret og vandstanden er perfekt og selvom du er startet tidligt og fisker hele dagen igennem, mærker du ingen ting på de hotspots du ved holder laks.

Jeg tror Andrew Bett har givet mig svaret, det er på grund af barometer trykket. I det efterfølgende er der et udpluk af hvad han beretter om i sin bog.

Hvorfor hugger to forskellige laks på samme tid, fordi de begge reagerer på stigning i barometer trykket. Det er han sikker på efter at have lavet undersøgelser om dette fra 1997-2005. I Carron blev næsten alle laks i denne periode fanget på stabil eller stigende barometer tryk.

Friske laks lige fra havet er kendt for, at være meget mere hug villige. Nogle udenlandske forskere mener, at jo længere tid de opholder sig i ferskvand, desto mere får de deres føde refleksioner som smolt, dog uden at indtage føde. Herhjemme er eksperternes svar, at laksen ikke spiser i ferskvand.

Selvfølgelig afhænger laksens hugge vilje også af luft temp., vand temp., høj og lav vandstand, vandets farve, hvor hurtig vandføringen er, solens stråler på vandet samt tiden på dagen. Men de dage hvor alt dette er perfekt og der er laks i poolen på det stykke man går, er jeg efter at have læst bogen overbevidst om, at faldende barometer standen er svaret på hvorfor laksen ikke hugger.

Laksen har en åben svømmeblærer og det er den der får laksen til at reagere = Hydrostatic microtryks stimulering. Denne svømmeblærer kan reagere på tryk, der er så lavt som 0,5-1 mb.

Når der er lavtryk har laksen ikke behov for, at fylde dens svømmeblærer, og det er på dette tidspunkt, under disse lavtryk laksen forsvinder eller forholder sig passiv.

Andrew Bett beskriver også et år, hvor han og et hold fiskere, fiskede 39 dage med 15 timer pr. dag som giver i alt 585 fiske timer.

Ud af de 585 timer var de 104 timer på stigende barometer stand. 420 timer af dem var på stabilt barometer stand og på faldende 61 timer.

De fangede i alt 89 laks på de 585 timer og resultatet på de tre barometer stande var flg.:

  • 64 laks på stabilt barometer = hver 6.6 time fangede de en laks
  • 21 stk. på stigende barometer stand = hver 5 time fangede de en laks.
  • 4 stk. på faldende barometer stand = hver 15,3 time fangede de en laks.

Jo længere tid laksen opholder sig i ferskvand, jo mere reagere den på stigende barometer stand og jo hurtigere stigningen er, jo mere reagere de på det.

Men husk det gælder om, at være ved åen/elven, når den stiger for at få fuld valuta. Man tager ikke først af sted når man hjemme kan se den stiger. Det er momentet når den stiger, der skal udnyttes.

Legenden Hugh Falkus havde et instinkt, at vide hvornår det var godt og fiske. Mon ikke det ubevidst var barometer trykkets stigning, der gav ham intuitionen om at laksen ville hugge. Det er Andrew Bett sikker på, for med de timers fiskeri Falkus havde, må han også have brugt dem til at observere vejrforandringernes betydning i hans lakse fiskeri.

Jo hurtigere barometer trykket stiger, jo bedre kan laksen li det. Men gudskelov så er laksen også aktiv på en stabil barometer stand, og der kan selvfølgelig godt fanges laks på en faldende, men der er langt  imellem dem. På en faldende skal der virkelig arbejdes hårdt, derfor er det også en endnu større flids præmie, når det lykkes under dette forhold.

Jeg har indkøbt mig et barometer ur som kan det samme som Andrew Bett´s ur, hvilket han også beskriver og det vil jeg bruge i mit fiskeri fremover. Mine erfaringer med uret vil der komme en artikel om, mange år ud i fremtiden, så jeg har en god viden at berette om. Jeg håber denne artikel har givet dig inspiration til eventuelt selv at læse bogen, eller købe et ur til dit laksefiskeri.

Tidligere artikelSkarven
Næste artikelBrug låget