Blå Børsteorm – Kystflue – Afiskeri.dk

748

Blå Børsteorm

På fluebinderiet.dk som jo idag er fusioneret med Afiskeri.dk, var der i tidernes morgen så meget efterspørgelse hvert år på netop denne flue, at der faktisk blev bundet så mange at man ikke kunne levere cactus chenillen i en årrække.

Derfor var det meget glædeligt da jeg i sommer så den hos John i Nordic Angler. Den fisker fantastisk faktisk allerede i Januar , hvis der ikke er hård frost. Februar – Marst er dens top måneder, og slut efterår har den givet en smule havørreder også.

Step by step af fluen kan du se herunder og under billederne kan du se bindemønsteret med link til hvor du kan købe materialerne.

Først sættes str.12 korgen i stikket, og firelinen bindes 5 gange frem og tilbage på krogskaftet.
Så den kommer til at se sådan her ud
Nu tager du lidt sort ostrich, men husk ikke mere end maks 2 tommelfingers bredde, for ellers arbejder fjerene ikke rigtig i vandet, under indstagning.
Nu skal den blå 15mm cactus chenille indbindes og der afsluttes med en vipe finish ved krogøjet, så du får den låst. Ellers kan du ikke lave det næste step.
Nu ligger du firelinen sammen med bindetråden, og på disse tørner man nu cactus chenillen. Jeg tørner så meget på at der ca. er 6-8 cm mellem de to kroge. Et godt råd er at du har monteret guld bead kuglen inden du tørner, for når kroppen er tørnet skal den hæftes på front krogen.
Nu gør du det samme med firelinen som på den bagerste krog, med 5 gange frem og tilbage på krogskaftet. Herefter tørnes den blå cactus chenille op til guld kuglen og der afsluttes. Tillykke nu er fluen færdig

Blå Børsteorm

Blå Børsteorm

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Blå Børsteorm

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL PER K. PEDERSEN
Næste artikelLakseweekend i Zpey Lodgen uge 8 – 2020