BLÅ OLSEN – KYSTFLUE – STEP BY STEP – AFISKERI.DK

768

BLÅ OLSEN – KYSTFLUE

I min tid på Fluebinderiet.dk, havde jeg lavet en blå kystflue af blå mylar rør. Den blev ret hurtig populær, blandt en hel del kystfisker især nede ved fyn. Her fik mange havørred på den. Denne version du herunder kan se en step by step på er en tunet udgave,som den bestemt ikke er blevet dårligere af.

Mønsteret til Blå Olsen:

Krog : Ahrex ns122 stinger str.6
Hale : Royal blue marabou
Krop: Royal blue uldgarn og royal blue mylar rør.
Vinge: Royal blue marabou.
Hoved: Fish mask size small.
Øjne : 3d øjne.

Tekst under hvert billed – knæk og bræk – Michael Olsen.

Først tager du en god tot af marabou Royal blue.

Herefter binder du den Royal blue uldgarn ind så der bliver en fin krop, gerne først fra hale mod krogøje, og dernæst tilbage igen.

Den blå royal blue mylar rør, skal nu indbindes, og spredt gerne inden op inden du trækker røret hen over uld garnet.

Lig nu vingen ovenpå mylar røret, en lille tot så den ikke bliver for kraftig.

Herefter sprættes mylar røret op helt indtil efter 3 mm fra krogøjet.Så der er plads til fish marsken.

Først ligger du lidt zap a grap/ sekund lim på det hoved du har lavet af bindetråd, så fish mask kan holdes fast. Dernæst sætter du et 3d øje på hver side og giver til sidst lidt lim over hvert øje.

Lækker og klar til at komme med dig på kysten. Fisker bedst i små str. om sommeren med solskinsvejr. Sent efterår i stor str. og forårsdage med sol i mellem str.
Lille = str. 8-10
Mellem = str. 6
Stor = str.4
Kan også fint bindes på rør.
God fornøjelse ved stikket.

BLÅ OLSEN – KYSTFLUE

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

BLÅ OLSEN – KYSTFLUE

Tidligere artikelNy spændende forsknings resultater fra DTU Aqua om Havørred ved Limfjorden
Næste artikelMANDALSELVEN 2018 FILMEN -AFISKERI.DK