Black Simply Tungsten til Skjern å – Afiskeri.dk

381

Black Simply Tungsten til Skjern å – Afiskeri.dk

Tungstens kuglerne fra Korsholm, er bare perfekte til de små fluer som fanger lidt godt lige nu ved Skjern å. Hvor der er godt med vand i åen. Se bindevideoen ovenfor