BLUE FISH – KYSTFLUE – AFISKERI.DK

822

BLUE FISH – KYSTFLUE

Farven blå på kysten er en meget under vurderet farve på kysten, men sagen er at denne farve er velfangende. Dage med høj solskin kan fluer med denne farve bare noget overfor havørred. Denne flue bliver pt testfisket af en gruppe af Afiskeri.dk´s kyst testfisker, og normalt ville den først blive lagt her på siden efter to års testfiskeri. Men vi vel meget gerne offentliggøre den nu så man kan følge dens test fra start.

Indtil nu har det givet 21 havørreder, og en masse mistede fisk. Så de hidtil andre testet blå kystfluer, lever Blue fish helt klart op til det vi har oplevet med de andre i start perioden.

Herunder ligger en step by step billede serie som den ser ud pt. hvis der kommer ændringer på den under testfiskeriet som er planlagt skal køre i hele 2019 og 2020, vil disse blive lagt på her.

BLUE FISH – KYSTFLUE

Bindemønster:

Krog : Ahrex stinger str.6

Krop/hale: Kingfish blue Ostrich

Krop 2: Michael Jensen´S Wolly Sparkle Dub – Platinium Blond

Hoved: Fish Mask 6 mm 

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Tidligere artikelFANGST REKORDER VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND
Næste artikelSURFER FLY – PROPELLERFLY – AF MICHAEL OLSEN