Brug Låget – og Støt vildlaksen

Elev skole og Afiskeri.dk er gået sammen om, at indsamle penge til bevarelsen af den Danske vildlaks.

Det vil man gøre ved, at Elev skoles elever indsamler deres skruelåg fra deres skolemælk i en beholder, som opstilles på skolen. Har man mulighed for at tag sine Arla skruelåg med hjemme fra, er disse også meget velkomne.

Alle skruelågene som indsamles bliver sendt til firmaet Terracycle, som genbruger lågene til nye plast produkter. De giver et donations beløb pr. indsamlet låg, som går direkte til Dansk Center for Vildlaks. Dermed er Elev skoles elever med til, at der kan blive lavet endnu mere lakseyngel til de vestjyske åer.

Der er hårdt brug for midler til at få stammen op på et niveau, hvor den kan klare sig selv uden menneskelig påvirkning. Derfor er det meget glædeligt, at Elev skoles elever nu kan hjælpe til med, at sikrer den Danske vildlaks de bedste muligheder for at overleve.

 Brug låget

Så kom dagen hvor Elev skoles elever og Afiskeri.dk, skulle ud og overrække Søren Larsen på Dansk Center for Vildlaks(DCV), det beløb som hele skolen i skoleåret 2014/2015 har indsamlet. Ialt blev der indsamlet 13.641 mælkelåg, omregnet til danske kroner fra TerraCycle blev dette til 682 kr. Hvis man så tager dette beløb og omregner det til laksesmolt blev det til 227 stk. Men DCV lagde lidt ekstra i så Elev skoles elever skulle udsætte 500 laksesmolt.

Dagen startede på skolen hvor vi tog med bussen mod Borris, og alle var i højt humør. På vej derud fik eleverne en lille forsmag på hvad de skulle ud og opleve, da Michael Olsen (Julies far), fortalte lidt om hvad der ventede de spændte elever.

Vi ankom 10.30 og efter lidt 10èr mad, gik alle ind på DCV, hvor Søren Larsen fortalte om hele det enorme flotte setup, der gøre at de kan producerer laksesmolt. Efter en god times spændende fordrag, fik Søren Larsen overrakt Checken af Eleverne og Michael.

Inden vi skulle ned og udsætte laksesmolt blev der spist frokost i hyggelige omgivelser ved centeret, og man kunne virkelig mærke at det havde gjort stort indtryk på dem, at se og høre om hvordan DCV arbejder.

Nede ved Fandens enge, som er et utrolig flot stykke vand af Skjern å, var man klar til at modtage eleverne. De fik hver en spand med laksesmolt og i hold kom de op til et velegnet stykke og udsatte laksesmolten.

Der skal lyde en stor tak til Elev skoles elever, lærer og pædagoer, for deres indsats i dette projekt. Ligeledes skal der lyde en stor tak til Søren Larsen og hans medarbejder for, at vi kunne komme ud og opleve DCV og udsætte laksesmolten så eleverne kan se processen fra start til slut.

Herunder følger en billedserie fra dagen på DCV og et billede af hver elev, hvor de udsætter laksesmolt.

Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget Brug låget

Brug låget

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Brug låget

Brug låget

Tidligere artikelBarometer trykkets påvirkning på laksen
Næste artikelThe Atlantic salmon part.1