BSF juniorne laver spinner. – Afiskeri.dk

60

Der skal som start på denne artikel lyde en stor tak til Rasmus Post Ottesen, som har indvilliget i at sende nyheder om BSF´s junior til Afiskeri.dk.

I sidste uge havde juniorne klubaften, hvor fremstilling af spinner stod på aftenens program, og på billederne herunder kan man tydeligt se at der blev lavet en masse fine spinner til deres fiskeri.