C&F Design fluebindings trådholder.

Jeg har igennem mange år haft utrolig mange trådholder i hånden. Men der har til dato ikke været en trådholder der helt opfyldt mine krav.

C&F Design trådholderen havde jeg hørt meget positivt om, så var meget spændt på, om det nu også holdte stik.

Produktet er lavet af nogle yderst lækre materialer, og den ligger godt i hånden når man binder med den. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at man bare kan mærke kvalitet ved at binde med den.

Vægten på den er også vær at bemærke, da jeg ikke føler den som en tung trådholder, som andre typer på markedet.

Derfor kan jeg varmt anbefale den trådholder, da dens holdbarhed levere fuldt op til dens samlede kvalitet, efter at have bundet igennem et helt år omkring 2000 fluer. Du kan simplethen ikke se den har været brugt og med i prisen får du en fin trådholder.

Så ønsker du en trådholder med lang levetid, vil jeg anbefale dig C&F Design´s fornemme trådholder.

 

C&F Design fluebindings trådholder

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

OVERBLIK OVER ANMELDELSER
Design
Holdbarhed
Brugbarhed
Tidligere artikelScientific angler ust shootinghead
Næste artikelC & F Hackle Plier