CLAUS SKELDAL HAR GODT NYT FRA SKJERN Å.

382

Kvote 2 på de store laks åbnede igår, og det fik rigtig mange laksefisker til at komme til åen igår og idag. Ja faktisk så mange at man skulle tro igår , at det var d.16 april og derved oplevede man flere steder kø fiskeri. Idag har der også været rigtig mange ved åen, fangster var bedst igår.

Selvom der har regnet de sidste par dage har det ikke givet vandstigning,  så der er fortsat lav vandstand. Udfra det skulle man jo tro at synke 1-2 ville være fluelinen, på sådan forhold ved åen. Men rigtig mange igår fangede på synke 5 spids, så man fangede dem dybt i åen.

Der har regnet i Vorgod idag, så spændende om det giver noget til fiskeriet imorgen, plus så skulle der komme regn i næste uge. Derfor burde der komme gode dage med godt fiskeri.

Herunder kan du se en masse fine fangst billeder fra igår og idag plus hvordan p-pladsen ved Gjælbæk så ud tidligt lørdag morgen kl.05. Stort tillykke herfra til de mange de fik laks på land her i weekenden.

Bent Hygum´s laks på 89 cm

CLAUS SKELDAL HAR GODT NYT

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

CLAUS SKELDAL HAR GODT NYT

Tidligere artikelJune month fly no.2 – AGIVERY WYE BUG #5 – Step by step
Næste artikelWOOLY SCULPIN – STEELIE WIDOW – KYSTFLUE