Debut laks til 8 årige Sebastian E. Dam Jensen

335

Debut laks til 8 årige Sebastian E. Dam Jensen

Op til sæsonen 2020 valgte far Kenneth at blive medlem at Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, det betød så også at hans søn Sebastian kunne fiske på far´s fiskekort og hvis han var dygtig/heldig at fange en laks mens kvoten stadig var åben kunne den hjemtages. Denne regel blev vedtaget af medlemmerne på foreningens generalforsamling i 2019, det kan lade sig gøre for børn under 14 år der fisker på en person med gyldig fiskekort, de skal dog registrere på eget navn.

Kenneth fangede en super flot laks på 96 cm. 7,9 kg. den 1st. maj i Sneum Å, den dag havde han taget hans søn Sebastian på 8 år med til åen, Sebastian skulle introduceres for lystfiskeriets lyksaligheder. Da Kenneth havde fightet og fået laksen på land kunne han godt se på Sebastian at sådan en oplevelse ville han også gerne have.

Onsdag den 13 maj var de to så igen at finde på et af de yderste stræk i Sneum Å og faktisk samme sted som Kenneth fangede hans laks et par uger tidligere. Far og søn fiskede strækket grundigt igennem og pludseligt havde Sebastian laks på krogen. Med hjælp fra far Kenneth kunne de to “makkere” til sidst lande en super smuk blank laks på 80 cm. Laksen og Sebastian blev foreviget via Kenneth´s mobiltelefon og det var en træt dreng der kunne prale videre hjemme og gør det nok stadig !

Kæmpe stor tillykke til Sebastian med den flotte laks.

Kongeåen er lukket for hjemtagelse af laks, så det er kun fra Sneum å´s laksevand der må hjemtages laks fra, som Jens Lygum bringer nyheder fra.

En lille ekstra historie fra Sneum Å.

Endnu en af mine rejsefæller har været heldig ved åen. Tommy og hans søn Christian som er nye medlemmer fra i år var taget en smut til Ålbæk i Sneum Å fredag den 15 maj. Christian havde netop samme dag betalt og modtaget hans fiskekort og da de holder på P-pladsen er Christian lidt hurtigere klar end Tommy (nok ikke noget med alderen at gøre), sønnik går derfor til åen for lige at kastetræne lidt, efter 5 kast var der fast fisk på spinneren og da Tommy kom til var han noget forbavset over at se Christian stå med flexet stang. Tommy fik fat i nettet og guidet Christian til en sikker landing af laksen i nettet, da laksen gled ind over netrammen slap spinneren sit tag, laksen gled heldigvis videre ned i bunden af posen.

Super fin debut-laks på 75 cm. 4,5 kg.

Stor tillykke med fisken til Christian.

Mvh.

Jens Lygum

Herunder endnu en fin fangst som blev fanget ved Sneum Å Laks 88 cm. 6 kg. Bent Due Brodersen. Stort tillykke herfra.

Debut laks til 8 årige Sebastian E. Dam Jensen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Debut laks til 8 årige Sebastian E. Dam Jensen

Tidligere artikelMINI FREDE – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelNYT FRA MANDALSELVEN D.24.5.2020