DHS SPECIAL – KYSTFLUE – AFISKERI.DK

395

DHS SPECIAL

Til denne flue ligger der en rigtig fin historie til, fordi for en del år tilbage på Fluebinderiet.dk, havde jeg denne flue til salg. Dennis Heine Sørensen købte denne, og har siden jævnligt bestilt den hos mig, fordi som han skrev sidst “Dette er bare fluen jeg får mine havørreder på”. Hvis han prøver andre fluer giver de ikke hug, men så snart DHS Special monteres får han fisk på krogen.Ialt er det blevet til en 30 havørreder, og hans makker har fået 10 stk på samme flue. Så synes det eneste rigtig måtte være, at give dens navn til ære for Dennis.

Det er en meget enkel og simpel flue at binde, og herligt at så enkel en flue kan give så mange havørreder.

Herunder kan du se en step by step billede udgave med fin beskrivelse under hvert billede. Samt under dem ligger bindemønsteret, så du også selv kan få denne dræber i flueæsken.

Først binder du twin eyes ind på undersiden af krogen, og gøres det på oversiden, vender fluen rundt. Har testet den i min flue tank, og dette det hver gang den kom i strøm vand. Dernæst binder du halen ind med den fl.orange hanks.
Så gælder det kroppen, men først indbinder du det hvide hanehackle, og lader det afvent som på billedet. Dernæst tørner du den hot orange floss.
Nu mangler du blot at tørne, det hvide kropshackle. Dernæst et par whip finisher så du i mål

DHS SPECIAL Bindemønster:

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Tidligere artikelFISKER´S POOL – SONE 3 – AFISKERI.DK
Næste artikelSKELDAL´S BANANFLUE VARIANT – AF CLAUS SKELDAL