EGEBROEN – VED SIMESTED Å

708

EGEBROEN

Der er stor forskel på os lystfiskere. Nogen fisker på mange forskellige lokaliteter alt efter vind og vejr, andre fisker de samme 300 meter å … hver gang. Og så er der naturligvis alle dem midt imellem, men mon ikke de fleste kan udpege deres yndlings spot – hvis det virkelig gælder?

Hvis jeg skal udpege mit ved Simested Å, behøver jeg ikke sove på det ret mange nætter. Den uregulerede å, der snor sig dybt og langmodigt af sted gennem ådalen ved Egebroen, er mit yndlingssted.

Fiskeriet kan til tider være både overraskende og godt. Åen afveksler mellem rolige stykker, dybe høller og hurtige stryg, gammelørreden står muligvis og skumler inde i skyggen under ellekrattet, man kan til tider støde på benhårde regnbuer, hvor strømmen tager til i fart, og så holder mange af åens smukke, rødprikkede til netop her.

EGEBROENDer er fanget mange fine opgangsfisk både opstrøms og nedstrøms for broen, og tidligere tiders el-fiskeri på strækningen kunne nok give en og anden lystfisker lidt hjerteflimmer, når en fisk på 80-90 cm pludselig kom til syne foran elektroderne … og det er jo fint. Men for mig handler det lige så meget om alt det andet, ådalen har at byde på. Prøv at tag en tur hertil i slutningen af maj, eller begyndelsen af juni. EGEBROENPå det tidspunkt er de fleste sangfugle kommet tilbage fra vinterkvartererne, der er liv og lyd overalt, tornsangeren yngler her, måske er du heldig at finde gærdesmuttens rede i vegetationen på åbrinken, tårnfalken dasker af og til en mus mellem tuerne, musvågerne giver opvisning i termikflyvning langs skrænterne, der er gode muligheder for en kig til den smukke rørhøg … og så sværmer de store Danica’er i så rå mængder, at både fisk og fiskere må give sig hen til scenariet. Majfluerne hænger fra hvert et blad i tjørnebuskene på bakken, de sidder på pæle og strå, og de kan på den helt rigtige aften bringe åens overflade på kogepunktet.

Har man en smule hang til tørfluefiskeri med det lette grej, så ligger paradiset lige her. Og der er fisk at hente for den flittige – og dygtige fisker. Bækørrederne står i hobetal, selvfølgelig flest af de små fra indskolingen, men der er så sandelig også både studenter og gamle madammer imellem, og hvor er det bare fed lir, når en French Partridge pludselig forsvinder i en hvirvel i kanten af vandranunklerne, og den ultratynde kulfiber vånder sig helt ned i korken. Man får både højere puls og blankere øjne, når en af de gyldne glider over netrammen, og det bliver næsten endnu større, når man ser den slå et småarrogant slag med haleroret, inden den forsvinder tilbage under ranunklerne. Selvfølgelig skal man ikke gøre sig til prædikant om ret og vrang inden for lystfiskeriet, men de gyldenbrune med de røde pletter, de hører nu til i åen ;o))

Og så mindes jeg en lun aften med et gigantisk spinnerfald, hvor fiskene var helt uterlige, hvor fødderne hang dovent ned fra broen, hvor man sendte en varm tanke til den gamle dyrlæge – og ønskede, han sad ved siden af og oplevede det samme, hvor pilsneren fra rygsækken på forunderlig vis havde holdt sig kølig, og hvor den blå kærhøg med et kom svævende ned gennem ådalen … helt stille. Sådan en aften kan man sidde i rendestenen og føle sig stinkende rig ;o))

Senere på sæsonen er der god mulighed for at overliste en blank opgangsfisk på denne strækning. Det er lidt vanskeligt at udpege nogle egentlige favoritpladser, for der kan stort set findes fisk på hele strækningen. Måske kommer du til et stykke, hvor du ikke har tiltro til, at der kan stå fisk … prøv alligevel! ;o) 

EGEBROENPå dette tidspunkt kan du også opleve rørspurvens travle liv, når den slæber insekter hjem til skrighalsene, jordbierne graver deres gange i skråningen under tjørnehegnet, rørsanger og nattergal giver koncert i skumringen, og gøgen flakser omkring fra busk til busk og kukker det hele et stykke.

Hvis du kigger de rigtige steder, kan du også opleve rævehvalpene tumle rundt under opsyn af mutter, eller råen med sine lam på slæb, brændenælderne fyldes af sommerfuglelarver, og vårfluerne gøre vegetationen langs åen levende. EGEBROENDu kan opleve, når pragtvandnymferne sværmer – og måske bliver hapset af en tårnfalk, eller når randøjerne flokkes omkring de blomstrende urter i engene. Naturen er så mangfoldig lige her, så uanset om fiskene bider eller ej, skal du have udviklet nogle helt specielle egenskaber for at gå tomhændet hjem. Med en tanke til min gamle ven Poul Krebs … ”Det minder lidt om eventyr.”

– Lars Hansen Lokalreporter ved Afiskeri.dk

Herunder flere fantastisk billeder Lars har taget på sine turer ved stykket.

           

EGEBROEN

EGEBROEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

EGEBROEN

EGEBROEN

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

EGEBROEN

Tidligere artikelLAKS TIL CLAUS SKELDAL VED SKJERN Å
Næste artikelCLAUS SKELDAL FANGER ENDNU EN LAKS VED SKJERN Å.