EL FISKERI VED OMME Å 01-12-2020

730

EL FISKERI VED OMME Å 01-12-2020

Afiskeri.dk´s lokalreporter ved Skjern Å Claus Skeldal var idag med til El fiskeri i Omme å, og det var helt fantastisk at høre om hans dag over telefonen. Han fik en laks på 110 cm i nette, hvor der i forvejen lå en 9 kg laks, så det var med at have armene i orden. Han fortalte også en rigtig meget god ting, som de oplevede idag. Faktisk i hvert træk med el ketcheren kom der stallinger tilsyne, og dette er virkelig fremragende at høre. For det var også hvad man oplevede igår under el fiskeriet i Vorgod Å.

Fra Søren Larsen på DCV har jeg modtaget følgende om idag:

Vi laver ingen opgangsundersøgelse i år. Derfor fisker vi noget mere ekstensivt end ellers. Vi sprang derfor nogle af de bedste stykker over i dag, primært fordi vi ikke kunne have flere fisk i båden. Fra Ørbæk og ned mod Hoven var der rigtig mange fisk, og båden var fyldt ganske hurtigt. Længere ned mod Dyrvig var fiskene mere spredt.

Vi havde 17 laks med hjem fra 65 til 100 cm. Vi så en stor hanlaks 110-120 cm bag båden, men den ønskede ikke at samarbejde. Derudover havde vi 5 fine havørreder med hjem fra 45 til 70 cm. Fine fisk.

Stor tak til Søren for sit bidrag om dagen idag.

Det var en kæmpe oplevelse for Claus at være med i båden, og herunder kan du se billeder fra idag samt to videoklip længere nede. Der kommer mere om El Fiskeriet ved Skjern å, da der skal el fiskes helt til på Søndag.

   

 

EL FISKERI VED OMME Å 01-12-2020

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

EL FISKERI VED OMME Å 01-12-2020

Tidligere artikelORANGE BEAR – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelPETER NIKOLAJSEN – MANDALSELVENS HELTE