El fiskeriet 2015 Skjern å

Årets el fiskeri ved Skjern å, havde jeg på Afiskeri.dk set meget frem til og deltage ved, efter en fantastisk sæson blev det spændende og komme ud og se, om man skulle se nogle af de smukke hanlaks med til strygningen, med stor kæbekrog og det flotte gydedragt.

Da jeg kom nærmere Borris og skjern å, kunne jeg godt begynde og se at åen var steget betydeligt, med al den regn der var kommet op til. Jeg har personligt aldrig set åen med en så høj vandstand før, og det blæste også en del,

Ved spejdercenteret var der møde tid kl.13, og her mødte jeg en masse glade ligsindet mænd, som havde trodset regn og blæs og ville lige som os ud og opleve årets el fiskeri, samt åbent hus arrangementet bagefter på DCV. Der skal ved den lejlighed lyde en stor tak til alle de mange der kom hen til mig og fortalte om, hvor glade de var for dækning af Skjern å og Mandalselven på hjemmeside. Det blev jeg meget glade for og det giver en ekstra energi til og give hjemmeside endnu mere i 2016.

Efter velkomst af Kim Iversen fra DCV, gik det i bil ud til pladsen ved Omme å, hvor begivenheden skulle foregå. Det var meget vanskelige forhold hvor herre gav de hårdt arbejdende folk i båden, og det blev ikke til mange fisk denne eftermiddag, men de der blev fanget var i god stand. Dagen før havde man også været ude og her var det blevet til 30 fisk. Så man skulle nok nå og have de 50 hunlaks og 50 hanlaks klar til strygningen om onsdagen.

På DCV var der dejlig varm gløgg og dertil æbleskiver og det gjorde godt efter en kold tur i felten, så man kunne være klar til og høre Kim Iversens foredrag om sæsonen 2015 og hvordan 2016 forventes og blive.

Skjern å har haft et rekord lakseår, og så har man fordoblet havørred fangsterne, og med det kan man kun være stolt over Skjern å fremgang. Det hele startede jo nået stille og den store kvote holdte helt hen til d. 2 juni, og den lille helt til sæsonafslutningen. Det havde været en sommer med godt fiskeri, p.g.a. det våde og kolde vejr.

Man havde i år lavet smolt tælling, og det fik vi et indgående fortælling om , som var rigtig spændende og høre om.

Sæsonen 2015 gav mange havørreder på mellem 40-50 cm, og man har et forventning om at 2016 vil give havørreder på mellem 50-70 cm. På lakse siden har man registret ca.600 grilsefangster i 13-15 og det giver håb pm at 2016 bliver storlakseår.

Med den udsigt vil jeg nok hurtigst muligt se og få booket overnatning til premieren ved Inge Andersen i Borris og Skjern Å Camping, for hvis dette holder stik, kan vi komme til og opleve en sæson som i 2013, hvor den store kvote var opfisket på 14 dage, og en vis Hr.Solberg fik en stor laks, som er den størst laks fanget i nyere tid.

Alt i alt en fantastisk dag ved Skjern å og på DCV, og der skal lyde en stor tak til DCV for dette flot arrangement.

Herunder kan du se video klip først og nedenunder dem en masse billeder fra dagen, og må sige læg lige mærke til de flotte billeder af den hanlaks med vanddråbe fra den, det er ikke hver dag jeg får skudt sådan nogle flotte billeder til hjemmesiden.

Michael Olsen – Afiskeri.dk

 

El fiskeriet 2015 Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

El fiskeriet 2015 Skjern å

Tidligere artikelStrygningen 2014 på DCV. – Skjern å – Afiskeri.dk
Næste artikelSIMPLY SPEY