Evaluering af sæsonen 2023 ved Mandalselven

531

Evaluering af sæsonen 2023 ved Mandalselven

Endnu en sæson ved Mandalselven er igen overstået.

Det har igen været en meget speciel sæson, os der har været ved elven kunne opleve. Mandalselven er bare en størrelse man ikke kan forudsige mere, og som gør den så spændende at fiske ved.

Men lad os spole tiden tilbage til da sæsonen skulle til og igang, for da fik man nogle indikationer på et emne, men senere måtte tag meget alvorligt.

Ved prøve fiskeriet hvor der skulle fanges laks til akvariet ved Marnar laksecenter, blev der fanget det vanlige antal som man havde brug for. Det der overrasket alle var at de døde efter noget tid i akvariet. Det gentog sig desværre endnu engang med et nyt hold, og man måtte konstaterer, at der måtte være en virus i opgangen. Røde pletter under bugen ved laks i alle vægtklasser blev konstateret, da sæsonen var gået igang. Derfor blev der indført en regel om at man ikke måtte  C & R. Dette blev desværre ikke kommunikeret ordentligt ud, for rigtig mange havde ikke læst dette. Til trods for at det ellers var blevet skrevet ud om i flere omgange.

Premieren var en af den slags, som mange af os der har fisket ved Mandalselven i rigtig mange år, vil kalde som i de gode gamle dage. Altså at fiskeriet er koncentreret om sone 2. Det vil sige pga. vandføring blev laksen bremset ved Haugefossen.

Frank Eikenland stod for premierens største laks på 13.1 kg fanget i Fuskeland under Nødingfossen. Hvad Frank ikke viste den fantastiske dag laksen blev fanget, var at det også skulle vise sig at blive den største laks fanget i 2023 ved Mandalselven.

Efter premieren gik fangster noget tilbage i forhold til tidligere sæsoner, og vi skulle helt hen til uge 27 før der for alvor kom gang i fangsterne.

Det gennemgående tema som vi kan se tilbage på for 2023, er helt uden filter og en realitet som vi bør erkende. Selvom den nok gør lidt ondt at tale/skrive om. Antallet af laks har været meget mindre i år end tidligere, og det er noget man bør hæfte sig ved, som elveirlaug og evaluerer på med nye briller på denne alvorlige indikation fra elvens laksestamme.

Vil man bringe elven tilbage til fordoms styrke eller ønsker man en stamme der i gennemsnittet hvert år skal kaste 7-9 tons af sig?

Vælger man den første så synes jeg det kunne være rigtig godt, med en meget mere åbenhed om hvad man mener skal bringe stammen tilbage på rette kurs. Det samme kan man sige om valg 2. Mange af elvens trofaste laksefisker nævner at man ikke kan se en rød tråd i den måde man forvalter elven på.

Som indspark vil jeg gerne bringe en ting, vi alle bør nok lærer at vi skal være glade for vi fisker ved en reguleret elv, selvom det nogle gange kan være lidt frustrerende med vandføringen. Men som klimaet arter sig pt. , vil vi være en samme båd som andre sør elve som udtør. Men det gør Mandalselven ikke når den er reguleret.

Det blev en sæson hvor de små fluer ikke rigtig kom i brug, men derimod lidt større fluer pågrund af en lavere vandtemperatur i en hel del af sæsonen, plus den højere vandføring hele vejen næste igennem de 3 måneder.

Fangster har der igen i år været mange af, og jeg må sige at på trods af de færre laks i elven, så synes jeg de 9.1 ton elven endte på er yderst godkendt.

Samtidig så har jeg faktisk ikke i år hørt den samme melodi, som tidligere år omkring laksefisker der ikke har kunnet overholde de ellers nemme regler om hvordan man fisker langs elven. Så alle kan have en god mulighed for godt fiskeri, det er yderst glædeligt. Fisketrykket har ellers været stort i top måneden August.

Nu skal der reflekteres yderlig over sæsonen, så man kan optimerer til sæsonen 2024. Jeg kommer helt sikkert nok også med en livestream, om mine reflektioner samt så går årets video film også snart igang. Går alt som jeg håber vil den blive frigivet i januar 2024. Glæd jer der kommer rigtig meget guf med i den.

KNÆK & BRÆK – GLÆDER MIG TIL SÆSONEN 2024 – MICHAEL OLSEN – AFISKERI.DK

ÅRETS BILLEDE HERUNDER

 

Evaluering af sæsonen 2023 ved Mandalselven

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Evaluering af sæsonen 2023 ved Mandalselven

Tidligere artikelStore forventninger til VIDÅ Slutspurt
Næste artikelGALWAY BLACK & YELLOW – MONTH FLY OCTOBER 2023