EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020 VED MANDALSELVEN

314

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020 VED MANDALSELVEN

Nu hvor sæsonen er slut ved den fantastiske Mandalselv, og jeg sidder og tænker tilbage på den. Så bliver mine tanker utrolig meget præget af at det nu har været en underlig sæson i år. Hovedårsagen er jo naturligvis corona virussen, som har givet mange grå hår for mange.

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020Jeg må nok indrømme at jeg havde ikke troet den ville gøre så stort et indtog, da man første gang hørte om den. Det jo bare noget der sker på den anden side af jorden, det kommer vi ikke til at mærke.

Men den antagelse har jeg mange gange måtte tag i mig igen, for det har da været helt vildt som den har udviklet sig og skabt restriktioner. Netop disse restriktioner har virkelig gjort det svært, at komme til Mandalselven for mange. For på et tidspunkt så alt sort ud for min egen tur, men på få dage blev det muligt at komme afsted. Godt nok i en noget afkortet udgave, men vi kom afsted og kunne nyde de dage vi havde ved elven.

Forholdene i uge 25 var helt perfekt, og her tænker jeg på vandtemperaturen, vandføringen og vejret i dagtimerne. Men hvad hjælper det hvis der ingen laks var, og de der var fik vi ikke nogen fight med. Vi fiskede på alle af døgnets timer, og for første gang prøvede jeg natfiskeriet ved Mandalselven. Det var utrolig fedt at prøve og jeg kan kun anbefale det til folk der er ved elven i Juni eller Juli. For i August skulle det ikke være muligt for da er der buller mørkt. Det var helt specielt at det ikke blev helt mørkt, så jeg kunne sagtens se mine medfisker, og uden problemer se hvor min flueline var. Det vil jeg huske tilbage på som en fantastisk oplevelse.

Men da laksen så endelig kom i et fornuftigt antal, så begyndte det fantastisk fiskeri og jeg tænker at Peter Nikolajsen næppe vil glemme 2020, for han har bare haft mange fantastiske fangster ved elven.

Peter Nikolajsen med en af hans mange fangster

Juli gik flot med rigtig mange fine fangster, og optimisten var kommet tilbage på at det nu nok skulle gå hen og blive en god sæson.

August er uden tvivl den bedste måned ved Mandalselven, for i denne er der ankommet flest laks. For Mandalselven er en sen opgangselv, og ved godt der for nogle år tilbage har været en stor opgang tidligt på sæsonen, men det ændre ikke på det faktum at den er en sen opgangselv. Mange havde set frem til august hvor de skulle afsted, men så ramte coronaen igen Danmark og Norge indførte restriktioner mod, at laksefisker fra Midtjylland og sjælland skulle i 10 dags karantæne, hvis de kom til Norge. Senere blev andre regioner også inddraget. Det satte så en stopper for rigtig mange, og det vil jeg mene man også godt kan se på antallet af fangster i august.

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020En lidt negativ tendens har desværre fyldt meget i år ved elven i sone 3, og jeg kan ikke udgå at nævne det, fordi mange har skrevet til mig om det.

Derved er det noget man ikke bare kan komme uden om. Det drejer sig om den stige mængde udenlandske laksefisker, der ikke har kunnet finde ud af og udvise forståelse for de andre som også er ved elven.

Den hyppigste faktor som flest har skrevet om, er at man skal fiske bevægeligt som der står i elvens retningslinjer. Altså man tager et kast flytter sig 2-5 skridt før næste kast tages, det burde jo ikke være nødvendigt at skrive, men desværre er det svært for rigtig mange at efterleve. Husk dette til sæsonen 2021, så vi alle kan ha et godt fiskeri ved den dejlige Mandalselv.

September måned blev også mulig at i på baggrund af midtvejsevalueringen, men det var ikke noget ret mange benyttede sig af og derfor var det også for de der var ved elven helt underligt faktisk af have elven for sig selv langt hen af vejen. Har hørt et rygte at man overvejer hvorvidt det i 2021 skal være muligt, at fiske i september, for at skåne laksen. Men det må tiden vise om dette bliver en realitet.

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020
Steinar Salte med sin flotte laks på 12.5 kg

Sæsonen 2020 i tal.

2020 gav et samlet fangsttal på 8.863 ton , og det er lidt bedre end 2019. Men lagt fra tidligere år hvor man var over 10 ton. Året største laks blev i år fanget af to fisker idet Steinar Salte og Jesper Vasvik begge fangede en laks på 12.5 kg.

Jeg ser dog meget frem til sæsonen 2021, for i 2018 var et fantastisk år, og de laks vender hjem næste år. Så lad os håbe det bliver et lige så godt år som i 2018. Det kommer jo nok også an på om coronaen ikke påvirker laksefiskernes mulighed for at komme til elven.

Tak for alle de mange der igennem sæsonen har sent mig fangst billeder og skrevet om deres tur ved Mandalselven. Det har virkelig været glædeligt, at læse dem alle og bliv endelig ved med dette.

Mange har jeg også i år hjulpet over mail, messenger eller over telefonen, både før og mens de var ved elven. Det er fantastisk at kunne hjælpe, og som jeg plejer at sige skal man være meget velkommen til, at skrive til mig også udenfor sæsonen.

TAK TIL SÆSONEN 2020 PÅ AFISKERI.DK´S MANDALSELV PLATFORM – PÅ GENSYN I 2021

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020 VED MANDALSELVEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020 VED MANDALSELVEN

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

EVALUERINGEN AF SÆSONEN 2020 VED MANDALSELVEN

Tidligere artikelRED AND YELLOW INTRUDER – LAKSEFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelSKJERN Å OPDATERING D.29.9.20