FANGST OPDATERING 2018 FRA MANDALSELVEN – AF MICHAEL OLSEN

315

FANGST OPDATERING 2018 FRA MANDALSELVEN

Forholdene har idag været svære pga. det gode sommer vejr, men jeg har hele dagen holdt godt øje med vandtemperaturen, og det er faktisk først ud på eftermiddagen det begynder at blive kristisk. Så jeg vil mene at man sagtens kan få noget fornuftigt fiskeri om formiddagen samt lige over middag. Men vil fortsat klart anbefale tidligt morgen fiskeri, samt aften fiskeri når vandtemperaturen er faldet.

Vandføringen har ligget stabilt idag både i sone 2 og 4. Men fortsat er det virkelig godt at se at man ikke har problemer med Vandtemperaturen i sone 4, den har hele dagen igen ligget på omkring 11 grader.

For tre dage siden fik Gerd Heddeland to overnattene dansker, i det Michael Bøf Jørgesen og hans hustru havde bestilt overnatning hos hende. Michael gik straks igang med fiskeriet, og det har virkelig været fantastisk fiskeri fra hans side, for de sidste tre dage har givet ham ikke mindre end 4 laks. En på 5 kg, en på 8,5 kg, en på 4,5 kg, en på 5,5 kg . Se blileder længere nede nr.1- 6

En anden dygtig laksefisker ved Mandalselven Jan Ole Ødegård, var igen hertil morgen ved elven, og igen fik han laks på land. Denne gang en flot blank på 5,6 kg. Det var hans 4 laks i år. Billede af den er nr. 7 længere nede i artiklen.

I går var der 4 der fik 2 laks hver, men der var faktisk en 5 laksefisker og det var Tor Gjersøe, som fik en på 5,3 kg og en anden laks, jeg ikke lige har vægten på. Begge billeder ligger som nr.8 og 9

Sidste i fangst billede rækken er en laks fanget af Håkon Odderstøl, som idag var i delsonen Steinshylen i sone 4. Det blev til en fin laks på 7.9 kg.

Til alle skal der lyde et stort tillykke herfra.

Michael´s Laks på 5 kg

Michael´s laks på 8,5 kg

13.5 kg laks.

Michael´s laks på 4,5 kg

Michael´s laks på 5,5 kg

Jan Ole Ødegård´s laks på 5.6 kg

Tor´s laks ukendt vægt.

Tor Gjersøe´s laks på 5,3 kg

Håkan´s laks på 7,9 kg

 

FANGST OPDATERING 2018 FRA MANDALSELVEN

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

FANGST OPDATERING 2018 FRA MANDALSELVEN

Tidligere artikelKOBBERBASSEN – KYSTFLUE
Næste artikelTilbageblik på første hele uge ved Mandalselven – Michael Olsen