FANGST REKORDER VED VIDÅ – AF JENS CHR. LUND

433

FANGST REKORDER VED VIDÅ

Ny fiskesæson står for døren og Vidå er meget mere end Laks og Havørred, så herunder bringer vi rekorder fra åen.

Siden foreningens start i 1928 er følgende rekordfisk registreret:

Laks: 14,1 kg – 115 cm – Jørn Pedersen – 10. september 2011 – Vidå – spinner

Havørred: 9,9 kg – 93 cm – Jens Christian Lund – 19. oktober 2008 – Arnå – spinner

Aborre: 2,2 kg – 48 cm – Henrik Marcussen – 8. oktober 2009 – Vidå – spinner

Sandart: 8,5 kg – 90 cm – Stig Matzen – 26. oktober 2011 – Vidå – wobler

Rimte: 2,9 kg 60 cm – Michael Jørgensen – Vidå – Juni 1997

Ål: 2,2 kg – Allan Mathiasen – 1997 – Vidå – orm

Karpe: 7,5 kg – 58 cm – Jens Bjerregaard – 1984

Gedde: 14 kg – Henry Larsen

På listen ses også en gedde på 14 kg, men denne er ikke kontrolvejet hos foreningens indvejere. Der fanges i øvrigt hvert år gedder på over 10 kg af bådfiskerne i Magisterkogen, men de fleste bliver genudsat efter fotografering.

Til billede nr 2 som jo er af Afiskeri.dk´s lokalreporter Jens Chr. Lund høre der denne fine historie med til. Havørred på 9,9 kg blev fanget en ganske lun oktoberdag på Vibrax-spinner i Arnåen. Fisken stod under en busk, og jeg var for første gang på den rigtige side af åen, så jeg med strømmens hjælp kunne liste spinneren ind under de udhængende grene. Anden gang blev spinneren stoppet brat, og derefter fulgte en halv times indædt fight  på min 0,28 mm Okuma Platinum line. Først efter ca. 20 minutter fik jeg fisken at se, og efter yderligere 10 minutter fik jeg i andet forsøg endelig fisken ind i mit store bådnet, som altid er en trofast følgesvend på mine fisketure.

Disse 30 minutter glemmer jeg aldrig….

 

FANGST REKORDER VED VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

FANGST REKORDER VED VIDÅ

Tidligere artikel5 HURTIGE TIL PER GYLLING HANSEN
Næste artikelBLUE FISH – KYSTFLUE – AFISKERI.DK