Fangster fra Uge 33 og lille opdatering fra Mandalselven.

  325

  Fangster fra Uge 33

  Som jeg lige har skrevt på Facebook gruppen, så er elven faldet hertil morgen. Men det skyldes jo den ugentlige lukning fra Laudal kraftværk. Så den vil her i løbet af formiddagen begynde at stige igen, så det er forklaringen.

  Der har været rigtig mange fine fangster i denne uge og herunder er et udpluk af dem, stort tillykke herfra til alle:

  Hans Henrik B. Christensen med sin flotte laks på 4.5 kg og 86 cm

  Hans Henrik B. Christensen med sin flotte laks på 2.6 kg og 66 cm.

  Manfred Born mødte jeg lige efter min fangst på Olsens rende om tirsdagen, og vi fik en lille snak og han fortalte at han dagen før, ved Olsens rende havde fanget en fin blank laks på 8 kg, og det er den du kan se på billedet. Så er vandstanden som igår vil det være en god plads at fiske om morgen og aften.

  Magnus Thomsen med sin fine laks på 3.4 kg

  Jan Ole Ødegård´s laks på  4.7 kg fanget i sone 3

  Stefan Kark med sin flotte laks på 6.2 kg.

  Morten´s flotte laks på 1.4 kg.

  Bent Storå´s laks på 2.8 kg fanget i sone 3

  Stefan Kark med sin fine laks på 8.1 kg som jeg synes at kan se er blevet fanget på Kartoffelstrækket igår.

  Fangster fra Uge 33

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

   

   

  Fangster fra Uge 33

  Tidligere artikelStatus på Turen til Mandalselven – Michael Olsen
  Næste artikelSkjern å opdatering d.20.8.18 – af Claus Skeldal.