Fantastisk fiskeri for Peter ved Mandalselven

  441

  Fantastisk fiskeri for Peter ved Mandalselven

  Peter Nikolajsen oplever simpelthen noget fantastisk fiskeri i denne uge, og vi berettede om hans fangster han har fået de sidste to dage igår. Men ikke lang tid efter opdateringen var online igår. Kom der en besked fra ham, at der lige var en laks mere der ville fighte med ham. Denne gang var det en hanlaks på 4.4 kg, som tog 2 kraftige udløb, for så derefter at blive mere rolig, og sikkert kunne Peter dygtigt lande laksen.se fangst billede længere nede i artiklen.

  Det skulle jo selvfølgelig fejres med hans makker, så der blev fundet glas frem og rom kom på bordet. Det skulle jo fejres på behørigvis selvfølgelig, for det var en flot fangst, og dermed også to laks på en dag.

  Derfor var der ikke morgenfiskeri fra dem idag, men hvad gør det når med på en halv time idag kan fange to laks mellem kl.11 og 11.30. For det var netop hvad Peter har gjort idag, og de blev begge taget i samme område af 10 m2. Det var helt fantastisk og jeg havde lige skrevet tillykke til ham med laks nr.1, og ikke lang tid efter var der en ny besked. Den første vejede 1.3 kg og nr.2 1.8 kg. Dermed blev det endnu en dag med to laks på land, dags kvoten opbrugt. Det er så fedt at kunne mærke den lykke og glæde, man kunne mærke i Peter´s beskeder, og det var på en flue han havde bundet til turen. For som han skrev farve kombinationen i fluen har jeg stor tiltro til, så det var spændende om den ville give laks. Det må man sige den kunne idag, og der skal lyde et kæmpe tillykke med de tre laks til Peter, og tak for at jeg må bringe billeder og beretning om deres tur.

  Artiklen fortsætter under billederne.

  De to laks Peter fangede idag på 1.3 kg og 1.8 kg
  Peter med sin laks på 1.8 kg fra idag
  Peter´s laks på 1.3 kg fra idag
  Peter´s laks på 1.3 kg fra idag
  Peter med sin laks på 4.4 kg som han fangede igår aftes.

  Jeg har lovet lige at bringe dette, for man er lidt træt af at folk der der sidste 5 uger altså tænkes der på 30,31,32,33 og 34 ikke helt har kunnet finde ud af og fiske langs elven. Jeg har hørt dette fra rigtig mange af de lokale, men også fra dansker der ikke forstår hvorfor man ikke kan finde ud af bevægeligt. Det vil sige efter endt kast går 2-4 skridt fremad og det gøres hver gang, for så kan dem der fisker bagved en også få en godt træk nedover stykket. Det er bare ikke iorden at nogle fisker bliver stående helt op til at have kast 10-12 gange, og dem bagved må stoppe op og rulle linen ind, for at finde en andet sted at fiske. Det skal bare stoppe med det samme, og jeg har lovet at bringe dette på engelsk og især tysk. Håber der fra alle er forståelse for at dette lige bliver nævnt, for det er altså langt bedre at alle for en god dag ved den dejlige Mandalselv.

  I have promised to bring this just because the last five weeks are 30,31,32,33 and 34 foreign fisherman who have not quite been able to find out and fish along the river. I have heard this from a lot of the locals, but also from Dane who does not understand why one cannot find out movingly. That is, after finishing the throw goes 2-4 steps forward and it is done every time, because then those who fish behind one can also get a good pull down over the play. It’s just not okay for some fisherman to be standing up to 10-12 times, and those behind them have to stop and roll the line in to find another place to fish. It just needs to stop right away . it is therefore much better for all  to had a good day at the lovely Mandalselv when all is fishing right.

  Ich habe versprochen, dies zu bringen, nur weil die letzten fünf Wochen 30,31,32,33 und 34 ausländische Fischer sind, die nicht ganz in der Lage waren, es herauszufinden und entlang des Flusses zu fischen. Ich habe das von vielen Einheimischen gehört, aber auch von Dänen, die nicht verstehen, warum man nicht bewegend herausfinden kann. Das heißt, nach dem Ende des Wurfs geht 2-4 Schritte nach vorne und es ist jedes Mal getan, denn dann können diejenigen, die hinter einem fischen kann auch einen guten Pull-down über das Spiel zu bekommen. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass einige Fischer bis zu 10-12 Mal stehen, und diejenigen hinter ihnen müssen anhalten und die Linie hineinrollen, um einen anderen Ort zum Fischen zu finden. Es muss nur sofort aufhören, denn es ist so viel besser für alle für einen guten Tag im schönen Mandalselv.

   

   

   

  Fantastisk fiskeri for Peter ved Mandalselven

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  Fantastisk fiskeri for Peter ved Mandalselven

  Tidligere artikelMANDALSELVEN OPDATERING D.24-8
  Næste artikelUdfordrende forhold idag ved Mandalselven