FANTASTISK PREMIERE VED SKJERN Å 2019- AFISKERI.DK

344

FANTASTISK PREMIERE VED SKJERN Å 2019

På dronningens fødselsdag startede laksesæsonen ved de vestvendte danske lakseåer. Der var mødte rigtig mange laksefisker frem som vaneligt langs Skjern å´s bredder. Jeg var lige vågnet da den først fangst tikkede ind fra Claus Skeldal, som havde fået et flot billede af en laks på 12.7 kg. Ved middagstid var dagens største laks indvejet ved laksenshus på 17.4 kg, fangede af Martin Møller Andersen, som derved som jeg tidligere skrev idag, får opkaldt en standplads efter sig, ligesom sidste år med Peter Hønholt.

Der er blevet fanget rigtig mange flotte laks idag, og der vil nok tikke flere ind i løbet af aftnen, for der har været rigtig mange ved Skjern å idag.Der er i skrivende stund indmeldt 27 laks. Herunder bringer vi et udpluk af fangsterne og længere ned kan de se billeder fra det flotte arrangement ved Zpey Lodgen, hvor 180 glade laksefisker spiste Zvin på grill, og hyggede sig i festlige omgivelser.

Martin med sin flotte laks på 17.4 kg

FANTASTISK PREMIERE VED SKJERN Å 2019

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

FANTASTISK PREMIERE VED SKJERN Å 2019

Tidligere artikelSkjern å rykker på Premierer dagen – Af Claus Skeldal
Næste artikelPremieren ved VIDÅ 2019 – af Jens Chr. Lund