Gyldig kvittering for indbetaling af fiskerafgift til staten skal fremvises ved køb af fiskekort og altid medbringes under fiskeriet. Fiskeafgiften for laksefiskeri ,kan betales på alle postkontorer og på internettet. Børn er fritaget for indbetaling af fiskeafgift til staten. Man kan fiske gratis til man fylder 18 år. Vær opmærksom på at det er begrænset kortsalg på de fleste af sone. 2- sonerne. Der er 20 opsynsmænd ved elven som kan kontrollere dit fiskekort. Disse vil for i øvrig kunne hjælpe nye fiskere med af vise gode fiskepladser samt give tips om hvilke fluer eller blink laksen bider på. I soner med ubegrænset kortsalg gælder fiskekortet i 24 t fra købstidspunkt.Der er depositum på fiskekortene på henholdsvis kr 100,for døgn, – kr 100,- ugekrot og kr 200,- for årskort.Depositum fås tilbage ved udsalgs stederne. Husk at levere kortet før hjemrejsen.

Som følge af den betydelige nedgangen i  laks- og Havørred bestanden har myndighederne vedtaget strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løbende:

Fangst, dato og vægt

Genudsatte fisk, dato og ca. vægt
Indsend hvert døgn ved årskort(fiskedøgn)
Rapportere fangst på dit fiskekort
Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fanget en laks

Alle indehavere af sæsonkort skal registreres med mailadresse.

Ved at sende en sms til :+47 41 71 60 30 , Kan du kun på Lakse fangster indrapportere det via sms.

Her en forklaring på hvordan du gør det:

Syntaks Kortnummer Vekt Fanget (c) eller sluppet (r)
SMS IN33333/123 5,5 r

Eksempel på utsatt laks på 5,5 kg på fiskerkort nr IN33333/123

Meldingen vil se slik ut: IN33333/123 5,5 r (husk mellomrom mellom ordene / tallene i meldingen).

Sone 1, 2 og 3:  01.06 – 31.08, bliver den forlænget vil du kunne læse det på vores Nyheds side. For efter midtvejs evalueringen bliver det besluttet af elv lauget.
Sone 4:             01.06 – 15.09

Alle fiskere har pligter at sætte sig ind i gældende Fiskeforskrift for Vest-Agder Fylke

Der gøres opmærksom på at Fylkesmannen / Direktoratet for Naturforvaltning kan indføre strengere restriktioner i løbet af sæsonen, hvis dersom bestands situationen for vildlaksen tilsiger dette, jfr. fiskeforskriften for Vest-Agder.

Man må pr. fisker fange 2 laks og 2 havørreder pr .døgn

Man må pr. fisker på hele sæson maks. fange 50 kg laks og 50 kg havørred.

Der er indført midtvejs regulering, så reglerne kan blive ændret til den sidste del af sæsonen.

Vis hensyn til naturen, andre fiskere og grundejer. Forlad fiskepladsen ren og pæn. Kast ikke kroge, lineklumper og andet affald i naturen. Fæld ikke træer, eller bræk grene af træerne. . Gå ikke over dyrket marker og igennem gårdspladser/haver

Tidligere artikelPRISER OG KORT
Næste artikelFISKE TIPS