Fiskenyt fra Vidåen i oktober – skrevet af Jens Chr. Lund.

191

Fiskenyt fra Vidåen i oktober

Sædvanen tro blev der den sidste måned af fiskesæsonen fanget en hel del
gode fisk i Vidåen med tilløb. Betydelige regnmængder i både september og
oktober resulterede i svulmende åløb og periodevis vanskeligt fiskeri.

I bådehavnen ved Lægan stod vandet i ugevis op over plænen og vanskeliggjorde
adgangen til bådene. Alligevel må oktober måneds fangster betegnes som en
succes. I alt blev der i oktober fanget 22 laks, hvoraf 13 blev genudsat.

Karsten Bleeg Frandsen er sikkert en glad mand i disse dage. Under fiskeri i
Sønderåen d. 28/10 krogede han på flue og stående i waders i vand til livet
en gedigen laks på 108 cm, som ved den efterfølgende kontrolvejning bragte
vægten op på hele 12,2 kg. Fighten tog over en halv time, og Karsten måtte
have hjælp til landingen af en anden lystfisker, der tilfældigt kom forbi.
Laksen blev årets klart største fisk, og den er i øvrigt den næststørste
fluefangede laks i Vidå-foreningens historie. Karstens personlige rekord lå
forinden på omkring 4 kg, så denne fangst lagde adskillige længder og kilo
oveni.

Den “store” laksekvote i Vidåen var endnu ikke helt opfisket, og
dermed kunne den store laks hjemtages, hvilket nok ikke har gjort
fangerglæden mindre.
Årets næststørste laks vejede 10,15 kg og blev fanget af John Nagott i
starten af juni.
I alt blev der i Vidåsystemet i 2019 fanget 72 laks, hvoraf 33 blev
genudsat.
Årets største havørred vejede 5,3 kg og blev fanget af Peter Kjærulf d. 14.
juni.

I skrivende stund d. 1/11 er vandløbene stadig fyldte til randen, og
sammenholdt med de seneste ugers store regnmængder må det betyde en stor
opgang af gydemodne fisk, hvis afkom om nogle år kan vende tilbage til deres
opvækststed. I de følgende måneder har fiskene fred for lystfiskernes
isenkram, og dermed kan de koncentrere sig om slægtens videreførelse.
Lystfiskerne kan i løbet af vinteren glæde sig over det forløbne års
oplevelser ved fiskevandene, og samtidig kan de se frem til en ny
fiskesæson, der forhåbentlig bringer nye glæder og oplevelser langs åerne.

Jens Chr. Lund – Lokalreporter for Afiskeri.dk ved Vidå.

 

Fiskenyt fra Vidåen i oktober

 

Tidligere artikelMANDALSELVEN 2019 FILMEN PÅ AFISKERI.DK
Næste artikelFinneklipning på DCV