Flot afslutning på kvote 1 ved Skjern å

36

Flot afslutning på kvote 1 ved Skjern å

Som ventet og hvad Per Gylling har forudsagt lukkede kvote 1 ved Skjern å d. 30 .4.

Det er godt nok lang tid siden at kvote 1 har holdt så længe, men vi ved jo også godt hvorfor den helt ekstraordinært har gjort det i år. Lav vandtemperatur og meget høj vandstand.

Den sidste laks der blev fanget på kvote 1 , blev en flot afslutning på denne . Erling og Skeldal var kørt i omme å, og efter en fin fight kunne Erling lande en laks på ikke mindre end 101 cm og 9.4 kg.

Herunder kan du fine fangstbilleder af Erling Pedersen og laksen, og kæmpe tillykke med laksen herfra.

 

Flot afslutning på kvote 1 ved Skjern å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Gudenåen, Vidå, Kongeåen og Sneum å

Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Er du til fluebinding ligger der også et hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, River Gudenåen, Vidå, Kongeåen and Sneum.

From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

Flot afslutning på kvote 1 ved Skjern å

Tidligere artikelHvordan bliver Maj ved Skjern å 2024
Næste artikelVidå i april 2024