Flot artikel om Tangeværket – af Peter Fosgerau

169

Igen negativ omtale til Tangeværket!

Ingen tvivl om at Tangeværket, eller Gudenaacentralen fylder meget i debatten i lystfiskerkredse. Der er flere årsager til det noget anstrengte forhold til værket, som i dag for største delen ejes af energiselskabet Eniig. Der er alle de kendte faktorer med den negative påvirkning søen og værket har på miljøet i Gudenåen, særligt er nedre Gudenå hårdt ramt af disse påvirkninger.

Man Nægter at betale

Død fisk og en fisk med tydelig sår og svampe angreb lige ved tangeværket

Man har fra Gudenaacentralen side, meddelt fiskeristyrelsen at man ikke ønsker at modtage ½ års yngel af havørred til de årlige udsætninger af havørredyngel. som Gudenåcentralen er forpligtiget til at overholde. Det betyder med andre ord at man ikke ønsker at betale for det man er forpligtiget til at betale for? Endnu engang er Gudenåens Ørredfond fanget i dødvandet, man har fiskene parat til udsætning, men hvem skal betale for gildet? Gudenåcentralen har tilsyneladende tænkt sig at vende ryggen til det hele og bare ”glide af” på regningen.

død fisk tæt ved tangeværket

Gudenaacentralen mener ikke de er forpligtiget til at betale udsætninger der overstiger 165.000 kr. pr. år. Man vil kun betale 0,33 kr. pr. stk. yngel, dette er en graverende fejl idet pligtudsætningerne påpeger at det skal være yngel fra vildfisk, og her prisen 40 % højere. Så for de 165.000 kr. vil man kunne købe ca. 357.000 stk. yngel for, et stykke fra de 500.000 stk. yngel som man er forpligtiget til at udsætte.

Hvem skal så betale?

Gudenåens ørredfond har afholdt omkostninger til produktion af smolt, det har man gjort i henhold til de gældende udsætningsplaner, det drejer sig om ca. 10000 stykker ½ års fisk man har faktureret Gudenåcentralen for. Men som tidligere skrevet, så nægter man altså at betale for dette. Men hvor havner regningen så henne? Sidste gang var det fiskeplejemiddelerne der måtte betale for Gudenåcentralens manglende vilje til at betale. Men det kan vel ikke være rigtigt at det er lystfiskerne selv, der skal betale for noget andre er forpligtiget til?

En presset havørred.

Det er ingen hemmelighed at havørreden er presset i hele Gudenåsystemet, og derfor er bestanden meget sårbar på især de øvre stræk af nedre Gudenå, så derfor er denne situation ikke gangbar i længden, der skal findes en gangbar løsning, så Gudenåens Ørredfond kan få vished for de omkostninger der er med produktionen af yngel. En ting der kan undre en her, er at ynglet bliver udsat i Gudenåens hovedløb og ikke i en egnet gydebæk, det kunne måske på sigt styrke bestanden på de øvre stræk?

Status på situationen

Laks på 15 kg der står og banker mod gitteret ved tangeværket

Lige nu ligger sagen om betaling for udsætningen hos miljøministeriet, hvor længe den skal være her vides endnu ikke, men var det ukrudt, så havde den sikkert gode vækstbetingelser? Sagen er paragraf 7 udvalget bekendt, og er vendt her – og nu må vi håbe der snart kommer en afgørelse, så Gudenåens ørredfond kan blive rigtigt kompenseret for det store frivillige arbejde der gøres på stedet.

Man kan håbe på en lysere fremtid

Måske kommer dagen hvor disse pligtudsætninger ikke længere er nødvendige? Det vil være en glædens dag, den dag der er helt fri passage forbi Tange sø og værket, det vel og mærke i strømmende vand – og ikke igennem søen.

Det kan ikke være mange år ude i fremtiden før der skal igen skal tages stilling til Gudenåens fremtid, og her kan vi håbe på en lys fremtid for naturen både under og over vandet.

Glædelig jul

Peter Fosgerau

Lokalreporter ved Gudenåen for Afiskeri.dk