FLOT DÆKNING AF EL FISKERIET VED SKJERN Å – AF CLAUS SKELDAL

337

FLOT DÆKNING AF EL FISKERIET VED SKJERN Å – AF CLAUS SKELDAL

Laksedag på DCV er noget rigtig mange glæder sig til når sæsonen slutter i Oktober. For det er altid utrolig spændende, at se hvilke flotte laks der bliver fanget ved el fiskeriet. Igen i år havde man valgt at El fiske ved arrangementet langs Vorgod å.

Der var mødested ved Laksens hus, og herefter fulgtes man ad ud til stykket ved Vorgod å. Hvor el fiskeriet følges og der fortælles og arbejdet med dette.

Der var idag et rigtig fint fremmøde, og vejret var rigtig fint, når man tænker på hvordan det bare stod ned i vandrør igår. Det gjorde også at man kunne få taget nogle fine billeder under hele arrangement, og det kan du glæder dig over i denne artikel.For aldrig er der blevet bragt så mange fine billeder af det årlige el fiskeri på Afiskeri.dk. Claus Skeldal lokalreporter ved Skjern å for Afiskeri.dk, var en af de fremmødte og stor tak til ham, for de mange fine billeder.

Der blev ialt denne dag el fisket 19 stk i Vorgod å og 6 stk i Skjern å (sdr.felding/Borris krog), og den meget regn der er kommet her på det sidste vanskeliggjorde det lidt for el fiskeriet. Men kan da se på billederne at der kom nogle rigtig fine han og hunlaks med hjem til DCV.

Efter at have været ude og nyde synet af de flotte laks i gydedragt ,bød man på DCV på gløgg og æbleskiver som man kunne varme sig på. Herefter fortalte DCV og de nye tiltag og undersøgelser , inden laksebilen ankom og laksene kommer over i de grønne bassiner. Man havde mulighed for at rør ved laksene og få taget laksefoto.

Dernæst var man klar med lotteri, hvor overskuddet går ubeskåret til SÅS´s arbejde for laksene i Skjern å.

Der skal som altid lyde en stor klap salve til Søren Larsen og hans folk for dette fantastiske arrangement, så man kan få fin indsigt i deres arbejde for laksene i Skjern å.

Der skal også lyde en stor tak til Claus Skeldal for de fine billeder og tekst. Herunder kan du se en masse fine billeder fra idag

FLOT DÆKNING AF EL FISKERIET

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

FLOT DÆKNING AF EL FISKERIET

Tidligere artikelVIDEO AF DEN DØDE HVAL VED MARIAGERFJORD.
Næste artikelDecember Month fly no.2 – COPPER ALLY SHRIMP – Step by step