FLOT UGE 34 VED MANDALSELVEN

  372

  FLOT UGE 34 VED MANDALSELVEN

  Med 23 dage tilbage af sæsonen 2020 er der fortsat nogle fantastiske uger at skulle berette om her på Afiskeri.dk  – verdens største indholdsside om Mandalselven.

  Uge 34 har været en flot uge med mange fangster specielt her sidst på ugen, hvor der kom lidt regn.

  Her søndag eftermiddag er der nu totalt fanget 7.5 ton, og det er bedre end hvad man nåede op på i f.eks 2013,2014 og 2016. Der har også været rigtig mange ved elven i de sidste 4 uger nogle vil sige incl. mig selv at de har været for hårdt fisket i sone 3, det har mange steder været svært at komme til at fiske. Det kunne være en ide at der kom flere opsynsmænd i sone 3, så disse kunne vejledede de mange der er ved elven. For det største problem jeg har hørt fra rigtig mange, var at der ikke var bevægeligt fiskeri fra rigtig mange, og derved skabte det kø og man kunne ikke fiske stykket fint ned over. Men det må vi se om elvejerlauget vil reagerer på til sæsonen 2021. Ellers er der jo også den mulighed at man rykker op i sone 4 hvor der er god plads, eller booker en af delsonerne i sone 2, som ofte ikke er booket selv nogle at de rigtig gode flue stykker.

  Det regner pt ved elven men den kommende uge skulle ikke bringe ret meget regn, og dag temp. vil falde en smule ugen igennem til en 14-15 grader. Så der er langt op til en rigtig gode uge ved den dejlige Mandalselv.

  Den dygtige laksefisker Peter Nikolajsen ankom til elven igår og skal fiske hele den kommende uge. Hertil morgen var der bud efter en af hans fantastiske fluer, og efter en fin fight kunne han sikkert lande en stål blank laks på 1.8 kg. Stort tillykke Peter og jeg glæder mig til at følge din uge ved elven. Herunder kan du se fangst billeder som Peter har sendt mig .

   

  FLOT UGE 34 VED MANDALSELVEN

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

  FLOT UGE 34 VED MANDALSELVEN

  Tidligere artikelFlaskerenseren – Kystflue – Afiskeri.dk
  Næste artikelMANDALSELVEN OPDATERING D.24-8