Flotte arrangementer ved Laksens hus og Skjernådalen.

250

Flotte arrangementer ved Laksens hus og Skjernådalen.

Lørdag d. 12. august havde Laksens hus slået dørene op til et fint afslutnings arrangement for Skjern å sæsonen.

Der var rundstykker og kaffe kl.8.

Ved 10 tiden startede aktion og køb af de eftertragtet Whiskyer fra Stauning Whisky, som var fra den tønde der blev sejlet til laksens hus i begyndelsen af sæsonen.

Rigtig mange havde ligget udenfor og sovet , for at være i køen til at kunne købe. ca.50-60 personer og nogle helt fra tyskland. Da det ikke kun var lystfisker, men også whisky samler der ville købe en flakse. Denne event vil ske de næste 4  år, så man kan have en samling på 1 stk fra hvert år de næste 5 år.

Man kunne også få lov at smage på whisky og der var travlhed i huset da ca. 150-200 mennesker var forbi i løbet af dagen.

Samtidig var der grejdemo sidst på formiddagen hvor Zpey, Korsholm med Sage, Echo med Silje Longhurst og LTS var ved kastepoolen.

Rigtig god måde at afslutte sæsonen på ved Skjern å

Idag på årets sidste fiskedag byd Skjernådalen på Grillpølser og øl som man kunne købe ved middagstid og fremtil kl.14. Det fine arrangemnet foregik ved deres klubhus ved Zpey Lodgen. En god måde at slutte sæsonen af på.

Som alt andet godt, fiskesæsonen 2019 går mod sin afslutning. Skjernådalens Lystfiskerforening inviterer til sin årlige å-rensedag d. 20/10 kl. 10. Samlingspunktet bliver som altid p-pladsen ved A11, mellem Skjern og Tarm. Her bliver vi sendt ud i hold, som hver tildeles et stykke af vort fiskevand. Vi samles til en grillpølse kl. 12, håber vi ses.

Flotte arrangementer ved Laksens hus og Skjernådalen.

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

Flotte arrangementer ved Laksens hus og Skjernådalen.

 

Tidligere artikel114cm laks fanget af Peder A. Kirkegaard
Næste artikelVEDLIGEHOLDELSE MED NIKWAX – CLAUS SKELDAL