FLOTTE FANGSTER IGEN FRA VIDÅ

682

FLOTTE FANGSTER IGEN FRA VIDÅ

På falderebet til juni følger her et overblik over de sidste uger i maj i Vidå med tilløb:

Jørn Anton Tygesen – havørred på 61 cm, og 2,9 kg

Ganske som forudset satte et par dage med kuling og nedbør fra vest i midten af maj fart i opgangen og fiskeriet i vidåsystemet. De lokale fiskere ved det. En god og vedvarende vestenhyler stuver vand og fisk ind i Vadehavet, og når slusen så endelig åbner, sætter den kraftige strøm fra det udstrømmende åvand gang i fiskene. Besøger man åen i dagene derefter, er der gode chancer for flex på klingen.

Tirsdag d. 26. maj om morgenen kørte Jørn Anton Tygesen fra Tønder en tur til Grønå, og det kom han ikke til at fortryde. Et par timer senere havde han landet årets hidtil største laks, en fisk på 101 cm og 10,2 kg. Derudover gav turen også en fin havørred på 61 cm, og 2,9 kg. Begge fisk blev taget på spinner.

Et andet Vidå-medlem, Gunnar Matthiesen fra Tinglev, er et bevis på, at flid betaler sig. Efter ca. 40 timers resultatløs fiskeri i Vidåen ved Tønder, smilede lykken endelig til ham, idet han mandag d. 18. maj på spinner fangede en flot laks på 91 cm og 8,6 kg.

Også den unge Mads Fejfer er sikkert stolt over den blanke laks på 5 kg, som han d. 24. maj fangede i Grønå.

Nævnes bør også Ib Lauridsens laks på 9,7 kg og 95 cm fanget d. 12. maj. Denne fisk blev fanget på et dagkort.

I alt er der fanget en halv snes laks i de sidste uger af maj, og der dukker næsten dagligt laks op på foreningens hjemmeside.  Et par af fiskene er genudsat, og de hjemtagne fisk holder en fin gennemsnitsvægt på over 7 kg.

Maj lever derfor endnu engang op til sit ry som årets bedste fiskemåned, hvor man både kan nyde naturens glæder og samtidig få en god fisk med hjem til spisebordet.

KNÆK & BRÆK – JENS CHR: LUND

FLOTTE FANGSTER IGEN FRA VIDÅ

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

FLOTTE FANGSTER IGEN FRA VIDÅ

Tidligere artikelGODT FISKERI VED SKJERN Å
Næste artikelKORT OPDATERING FRA SKJERN Å