FLUER FRA FORTIDEN VED SKJERN Å

1245

FLUER FRA FORTIDEN VED SKJERN Å

I 1911 fødes en dreng, som senere i sit liv skulle vise sig at blive en jysk fiskelegende. Hans navn var Carl Einar Jacobsen, og han kom fra Herning. I denne artikel vil jeg fortælle om hans fiskeri ved Skjern å, og de fluer han havde som favoritter. For i hans tid kunne man også opleve ham ved Karup å, og samtidig var han også ” Æ Kunstmåler”, som malede naturbilleder.

36 Skjern å laks og over 1000 havørreder fik han på sit cv, og efter at have læst en del om ham, gav han mig inspiration til at binde hans favoritfluer, med de materialer det er muligt at få idag, samt udfra hvordan jeg gerne vil have mine fluer skal bevæge sig i åen.

Carl havde en devise når han fiskede, og det var at man skulle have fluen ned til laksen, for hans erfaringer var ikke at laks gik op og hentede fluen. Ved Albæk i 1963 fik han en laks på hele 11 kg , og af de 36 laks han fangede var de 18 på flue, for Carl kunne også godt lide og fiske med spinner. 

Hans favoritfluer var Red Tag Palmer, Hedefluen og Coachman. På et tidspunkt blev Red tag palmer ved Skjern å forsynet med en hvid vinge fra en svane, og fluen kom til at hedde Skjern Fancy. Disse 4 fluer har jeg herunder bundet, og Coachman samt Skjern Fancy har fået tilført en anden hvid vinge i form af hvid Raccoon, da svane fjer ikke er muligt og så ønskede jeg en vinge der var mere livlig i vandet. Mønstrene kan du se nærmere på under billedet.

Red tag Palmer:

 • Bindetråd: Sort veevus 14/0
 • Hale: Rød uldgarn
 • Krop: Påfugleherl
 • Palmerhackle: Rødbrun hanehackle
 • Rib: Oval guldtinsel
 • Fronthackle: Rødbrun hanehackle
 • Hoved: Sort.

HedeFluen:

 • Bindetråd: Sort veevus 14/0
 • Hale: Rød uldgarn
 • Krop: Grå dubbing (Originalt bruges Hejre)
 • Palmerhackle: Rødbrun hanehackle
 • Rib: Oval guldtinsel
 • Fronthackle: Rødbrun hanehackle
 • Hoved: Sort

Coachman:

 • Bindetråd: Sort Veevus 14/0
 • Krop: Påfugleherl
 • Vinge: Hvid Raccoon
 • Hackle: Rødbrun hanehackle
 • Hoved: Sort

Skjern Fancy:

 • Bindetråd. Sort Veevus 14/0
 • Hale: Rød Uldgarn
 • Krop: Påfugleherl
 • Palmerhackle: Rødbrun hanehackle
 • Rib: Guldtinsel
 • Vinge: Hvid Raccoon
 • Fronthackle: Rødbrun hanehackle
 • Hoved: Sort

Spændende fluer som kunne være fantastisk at fange en Skjern å laks på, og mindes fordoms tid ved åen. Jeg vil ihvertfald give det et forsøg i 2019. ( selvfølgelig først når modhagerne på krogene er klemt ind, som regler forskriver det).

 

FLUER FRA FORTIDEN VED SKJERN Å

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

FLUER FRA FORTIDEN VED SKJERN Å

 

Tidligere artikelNY STANDPLADS VED SKJERN Å
Næste artikelKOSAANA – SONE 4 – MANDALSELVEN.