FØDSELSDAGSKONKURRENCE NR.8 PÅ AFISKERI.DK

186

FØDSELSDAGSKONKURRENCE NR.8 PÅ AFISKERI.DK

Afiskeri.dk´s 10 års fødselsdag d. 1 dec 2018, er virkelig blevet fejret lige siden, du har kunnet vinde 3 dage ved Inge Andersen, orvis fiskerygsæk fra Sport dres, bog fra Karsten Bangsgaard, 1 uge på Neset gård fra Bjørgulv Foss/ Ewen Martin, 2 gange kunne man vinde lækkert gear fra FC Spinner og 3 dages fiskekort ved Fossefjellene ved Mandalselven af Kirstine Fuskeland. Det har været fantastisk af opleve de mange som blev vinder af alle disse fede præmier. Stor tak endnu engang til alle der har doneret præmier.

Dette bliver den sidste konkurrence som runder et super fødselsdags år, og jeg har valgt denne gang at man kun skal kunne svar rigtig på spørgsmålet for at deltage.

HVOR MANGE ÅR BLIVER AFISKERI.DK D.1 DEC 2019?

Send dit svar til afiskeri@gmail.com inden d. 27 november 2019 kl.17.00, så deltager du i lodtrækningen HVOR MAN KAN VINDE Karsten Bangsgaard´s bog “LAKSEPREMIEREN”, Fiskearm bånd og alle de laksefluer der er med på billedet herunder, som kan bruges til mange forskellige forhold ved elv/å.

FØDSELSDAGSKONKURRENCE NR.8

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our

FØDSELSDAGSKONKURRENCE NR.8