FORMIDDAGS OPDATERING FRA MANDALSELVEN – AFISKERI.DK

  171

  FORMIDDAGS OPDATERING FRA MANDALSELVEN – AFISKERI.DK

  Det er som fluefisker en meget svær opgave at være ved elven under disse forhold, og som flere jeg har skrevet med er enig med mig om. Så er det faktisk kun spin og ormefiskerne der kan få godt fiskeri pt.

  I sone 2 er det nærmest umuligt at få noget der ligner godt fiskeri ved denne vandføring, skulle man nævne et stykke er jeg blevet anbefalet Fuskeland D, som vil være det bedste bud.

  I sone 3 er det også blevet svært med al den regn der kom igår, og her kan man godt få kontakter med laks på disse tre stykker som fluefisker. Olsens rende, Storeøye og Kartofflestrækket hvis du fisker fra den nye fine sti der blev lavet for få år tilbage.

  I sone 4 er det lidt anderledes her er der muligheder for fluefiskeren ved Steinshylen, Bjåhylen og det lange stykke nedenfor kavfossen. Plus Så er der de små hotspots ved Trygsland, og Rysesteinen hvor man kommer lidt højere op at gå med det kan lade sig gøre. Så er der Djupedalen og ikke og glemme Sanøye ved bred siden på vestsiden, samt Grovan.

  Fiskeriet plejer ved denne vandføring at klumpe sammen i sone 3 omkring Storeøye, så vil man være fri for kø fiskeri, vil jeg anbefale de nævnte stykker i Sone 4. Hvor du samtidig vil opleve en fantastisk uberørt natur, som jeg holder utrolig meget af.

  FORMIDDAGS OPDATERING FRA MANDALSELVEN - AFISKERI.DK FORMIDDAGS OPDATERING FRA MANDALSELVEN - AFISKERI.DK

  FORMIDDAGS OPDATERING FRA MANDALSELVEN – AFISKERI.DK

  På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

  Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

  Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
  Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

  Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

  Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

  Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

   

  At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

  Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

  Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

  If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

  But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

  So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

  Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.