Fossefjellene Syd

Dette stykke vand har aldrig i min tid ved Mandalselven været muligt at fiske på offentligt med fiskekort.

Et yderst spændende stykke vand jeg altid fra modsatte side på Grimefossen A, har stået og betragte, og tænkt på at det var et stykke jeg meget gerne ville fiske på. Stykket fiskes bedst med flue og spin. Kan fiskes på en vandføring fra 18 m3 til 200 m3, men bedst når den går under 100 m3.

Til stykket høre der en båd som er på eget ansvar, men en ganske fin træ båd, se billedet længere ned.

Der er på stykket en gapahuk, hvor der er mulighed for at grille, på den opsatte bål grill, og hvis du har engangsgrill med vil grundejer gerne at du stiller den på grillpande som hænger over bålstedet. plus tømmer asken i den opstillet metalspand.

Nedunder tekste kan du se billeder fra stykket, og på det sidste billede kan du se et kort oversigt over stykket, samt grænse mærkeringen mellem dette stykke og det stykke der ca 100, som man ikke må fiske på fra land ned til Fuskeland revestien.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til mig på afiskeri@gmail, eller kan du kontakt grundejer direkte på:

947 88 870 (Svein)

971 40 120 (Kirstine)

Skitt fiske! Hilsen Kirstine Fuskland

Fossefjellene Syd

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

FOSSEFJELLENE SYD

Tidligere artikelFuskeland A, B, C og D
Næste artikelFossefjellene