Glemenstraumen

1641

Glemenstraumen

I sone 3 er dette et af mange hotspot.Her et par gode gode billeder af Glemestraumen, set op mod Finså. Fra Knækket før idyliske Laksehytter og Gerd Heddelands flotte Hus, hvor man begge steder kan overnatte. Og op mod ind snævringen mod Glemestraumen er der en ret så stor dyb rende. Den bør man fiske, og både mede, spin og fluefiskeri kan benyttes. Dog vil man som fluefisker få mest ud af det med speykast/underhåndskast, da kun meget dygtige fluefisker vil kunne bruge en hånds og undgå i sit bagkast bevoksningen op af skrænten.Når der er meget lav vandstand som i uge 30 i 2015, så stiller laksene sig i de dybe pools, og her er det stykket som Glemenstraumen du skal fiske 100 %. Sad en aften i uge 30 og talte hvor mange laks der sprang om ørene på os i 20 min. og det blev til 17 stk, det fortsatte hele aftenen. Så frem med synkelinerne ved sådan forhold.

Under billederne er der video klip fra Stykket.

Video klip af stykket:

Glemenstraumen

På Afiskeri.dk giver vi dig året rundet nyheder fra mange af de bedste lakseåer i Danmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum å og Vidå.

Havørredfiskeri i de danske åer dækkes også på Afiskeri.dk, hvor du kan læse spændende artikler fra Simested å. Fra Sydnorge dækker Afiskeri.dk Mandalselven med alt hvad der rør sig ved denne fantastisk elv. Lige fra dens historie til elvens kendte ansigter, forholdene fra dag til dag og ikke mindst de mange fangster

Afiskeri.dk har også anmeldelse af grej, bøger , dvd, beklædning og værktøj til fluebinding.
Er du til fluebinding ligger der også en hav af laksefluer og kystfluer, enten i form af step by step billedudgaver eller bindevideoer.

Men her stopper det ikke vi har også flotte artikler om den Atlantiske Laks og Havørred, samt portrætter af danske lystfisker. Junior har sin helt egen platform fordi vi gerne vil hjælpe med til at flere junior begynder at fiske og melder sig ind i foreningerne.

Så husk at meld dig gratis som abonnet på Afiskeri.dk´s youtube Kanal og bliver følger på vores facebook side. Så støtter du os, så vi har mulighed for at kan tiltrække nye samarbejdspartner, og på den måde vil der kunne komme helt nye tiltag til gavn for dig som læser. På forhånd tak for din støtte.

Afiskeri.dk en side med bid i året rundt.

 

At Afiskeri.dk we give you the year-round news from many of the best salmon rivers in Denmark. Storå, Skjern å, Varde å, Gudenåen, Kongeåen, Sneum Å and Vidå.

Seatrout fishing in the Danish rivers is also covered at Afiskeri.dk, where you can read exciting articles from Simested Å. From southern Norway, Afiskeri.dk covers Mandal River everything that comes with this fantastic river. From its history to the familiar faces of the elven, the conditions from day to day and not least the many catches

Afiskeri.dk also has review of gear, books, DVD, Apparel and fly tying tool.

If you are on fly tying there is also a lot of salmon flies and coastal flies, either in the form of step by step image editions or tying videos.

But here it does not stop we also have beautiful articles on the Atlantic salmon and sea trout, as well as portraits of Danish anglers. Junior has its very own platform because we want to help more junior start fishing and join the associations.

So be sure to sign up for free as a subscription on Afiskeri.dk ́s YouTube channel and will be followed on our Facebook page. Then you support us, so we have the opportunity to attract new collaborator, and in that way there will be new actions to benefit you as a reader. Thank you in advance for your support.

Afiskeri.dk a side with a bite in the year round.

 

 

Tidligere artikelPOLAR KOBBER REJEN – KYSTFLUE – AFISKERI.DK
Næste artikelNYE TILTAG I SONE 4 VED MANDALSELVEN.